Административне таксе

INSTRUKCIJE ZA UPLATU ADMINISTRATIVNIH TAKSI

UPLATIO JE:upisati vaše ime, prezime, adresu i kontak telefon
SVRHA UPLATE:napisati razlog uplate, npr: odobrenje stalnog boravka, odobrenje/produženje privremenog boravka
ovjera pozivnog pisma
PRIMALAC:JRT Trezor BiH
RAČUN PRIMAOCA: upisati jedan od sljedećih depozitnih računa:
3380002210018390 (Unikredit banka DD Mostar)
5517902220404858 (Unikredit banka AD Banja Luka)
5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Bank)
1610000010751006 (Raiffeisen bank)
IZNOS: 200 KM - za odobrenje stalnog boravka
100 KM - za odobrenje/produženje privremenog boravka
15 KM - za uvjerenje o boravku
10 KM - za ovjeru pozivnog pisma
5 KM - za izmjene podnesaka, potvrdu o prijavi rada i ovjeru knjiga stranih gostiju
BROJ PORES. OBAVEZNIKA:upisati jedinstveni matični broj ukoliko se radi o fizičkom licu koje ima JMB upisati 1111111111111 ukoliko se radi o fizičkom licu koji nema JMB ili upisati identifikacioni broj ukoliko se radi o pravnom licu
VRSTA UPLATE:0
VRSTA PRIHODA:722191
OPŠTINA:treba da sadrži šifru opštine prebivališta/sjedišta uplatioca
* spisak svih opština u BiH sa odgovarajućim šiframa je dat u tabelama ispod
POREZNI PERIOD:treba da odgovara datumu uplate
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA:0923999
POZIV NA BROJ:0000000000

tabela

tabela2