Pomoćnik direktora

mise

Miše Ćavar

Datum i mjesto rođenja: 27.05.1972. godine, Tomislavgrad

Bračno stanje:  Oženjen

Školovanje: U Tomislavgradu završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na pravnom fakultetu u Zagrebu.

Profesionalna karijera: U dosadašnjem radu bio zaposlen u MUP-u HBŽ-a, Federalnoj obavještajno-sigurnosnoj službi, Direkciji hercegbosanskih šuma, Federalnom zavodu MIO/PIO. Dana 31.08.2006. godine od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovan na funkciju pomoćnika direktora Službe za poslove sa strancima.