Страни студенти морају регулисати боравак у БиХ

Обавјештавамо стране држављане који имају статус студента у Босни и Херцеговини да су дужни регулисати свој привремени боравак, уколико намјеравају боравити у Босни и Херцеговини дуже од времена важења визног или безвизног боравка.

Захтјев за одобрење привременог боравка се подноси лично, мјесно надлежном теренском центру Службе за послове са странцима, најкасније 15 дана прије истека рока важења визе за дугорочни боравак (визе Д) или безвизног боравка. Студенти који имају већ одобрен привремени боравак по основу образовања, захтјев за продужење привременог боравка подносе најраније 60 дана, а најкасније 15 дана прије истека периода одобреног боравка.

Евентуални боравак након истека права на безвизни боравак, истека периода трајања визе или боравак након протека рока одобреног привременог боравка сматра се илегалним боравком, те у том смислу Служба за послове са странцима према страном држављанину може изрећи мјеру протјеривања из БиХ.

С тим у вези, у циљу спријечавања нерегуларног боравка страних држављана који студирају у БиХ, Служба за послове са странцима ће у наредном периоду проводити опсежне контроле страних држављана на високошколским установама широм БиХ.

Босна и Херцеговина постаје све занимљивије одредиште странцима, тако да Служба за послове са странцима из године у годину биљежи велики број захтјева за добијање привременог или сталног боравка, а најчешћи мотиви за то су образовање, брак, рад са радном дозволом, те други законом утврђени основи боравка.

Служба за послове са странцима је прошле године страним држављанима издала 11.519 дозвола за привремени боравак. Од овог броја изданих дозвола за привремени боравак у 2016., највећи број односио се на држављане Турске (2.727), Србије (2.239), Хрватске (1.038), Црне Горе (718), Македоније (629) и Кине (503), што чини 68 % од укупног броја изданих дозвола.

На основу образовања издато је 3.550 дозвола, од тога 1.406 продужених и 2.144 одобрених привремених боравака. Највише дозвола по овој основи издато је држављанима Турске, а слиједе држављани Србије, Хрватске и Црне Горе.

Ако ове податке упоредимо са подацима Службе за послове са странцима за 2015. годину, евидентан је знатан пораст броја страних студената у нашој земљи. Наиме, у 2015. години издато је 1.914 дозвола за привремени боравак ради образовања држављанима из 69 земаља. Највише дозволау 2015. године издато је држављанима Турске, Србије, Хрватске и Црне Горе. ​

С обзиром да је у току упис студија у академској 2017/2018. години, Служба за послове са странцима позива све студенте, стране држављане да пријаве и регулишу свој боравак у Босни и Херцеговини.

Comments are closed.