Обиљежавање 18. децембра – Међународног дана миграната

Министарство безбједности Босне и Херцеговине се и ове године придружило се владиним и невладиним организација широм свијета у обиљежавању 18. децембра – Међународног дана миграната.

Миграциони изазови које су обиљежили 2017. годину су показали опредјељеност Босне и Херцеговине за заштитом људских права избјеглица и миграната без обзира на њихов статус, дајући примарни значај заштити дјеце без пратње и дјеце одвојене од својих породица. Штитећи права особа у кретању, Босна и Херцеговина има обвезу заштити свој систем миграција и борити се против кријумчарења и трговине људима.

Иако је тзв. „Балканска рута“ затворена подаци у текућој години показују повећање свих индикатора који указују на незакониту миграцију и отварање нових рута, што захтјева сарадњу свих релевантних организација у циљу ефикасног управљања границом, спрјечавања незаконитих миграција и примјене међународног права на пољу људских права и међународног избјегличког права.

Истовремено, Босна и Херцеговина је препознала везу између миграција и развоја и промовише законите миграције као модел који може допринијети развоју како државе пријема тако и државе поријекла. Различити аспекти међународне миграције, укључујући сигурносне, хуманитарне, развојне, оне који се односе на људска права и многе друге аспекте, миграције представљају оквир и изазов не само за будућу сарадњу свих надлежних тијела у Босни и Херцеговини него и оквир за регионалну и ширу међународну сарадњу.

Обиљежавајући дан миграната не смијемо заборавити ни грађане Босне и Херцеговине који су напустивши државу нашли свој дом у иностранству и имају одговорности, обвезе као и права у држави пријема.

Дан миграната је важна прилика да освијетлимо проблеме с којима се суочавају мигранти и институције у настојању да одговоре на најбољи могући начин актуалним миграционим изазовима поштујући људска права свих миграната.

Скупштина Уједињених народа 2000. године прогласила је 18. децембар Међународним даном миграната. На тај дан је 1990. године усвојена Конвенција о заштити права свих радника миграната и чланова њихових породица.

Comments are closed.