Sastanak šefa Odjela za vladavinu prava EU u BiH i ravnatelja Službe za poslove sa strancima

Ravnatelj Službe za poslove sa strancima Žarko Laketa primio je danas predstavnike Delegacije Europske unije u BiH Alfreda Strippolija, šefa Odjela za vladavinu prava i Samira Hadžimusića, savjetnika u Odjelu za vladavinu prava.

Tema sastanka je bila upravljanje migracijama u BiH, u okviru 14 Ključnih Prioriteta iz mišljenja Evropske komisije na zahtjev BiH za članstvo u EU.

Gospodin Strippoli je direktoru Laketi prenio navode u ovogodišnjem Izvješću Europske komisije za BiH 2023. koji se odnose na politiku upravljanja migracijama u BiH, posebno da Bosna i Hercegovina treba ojačati kapacitete i učinkovito upravljati višenamjenskim prihvatno-identifikacijskim centrom u Lipi, uspostavljen uz potporu EU-a 2021. u potpunosti poštujući temeljna ljudska prava, domaće zakonodavstvo i međunarodne standarde, uključujući u pogledu provjera i registracije te zaštite ranjivih osoba i pritvora.

Ravnatelj Službe za poslove sa strancima, gospodin Žarko Laketa upoznao je delegaciju sa činjenicom da je od strane Službe za poslove sa strancima, sačinjen prijedlog Odluke o uspostavljanju Privremenih prihvatnih centara u okviru koje je definirana namjena i način funkcioniranja novoizgrađene jedinice u PPC Lipa.

Prijedlog Odluke dostavljen je Ministarstvu bezbjednosti BiH, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH te Ministarstvu civilnih poslova BiH na usaglašavanje i daljnja postupanja.

Sastanak je uspješno završen, na obostrano zadovoljstvo s iskazanom namjerom za nastavak saradnje između Službe za poslove sa strancima i delegacije Evropske unije.

Comments are closed.