Nastavak saradnje između Službe za poslove sa strancima i CIVIPOL-a

Ravnatelj Službe za poslove sa strancima, gospodin Žarko Laketa, održao je važan sastanak sa predstavnikom CIVIPOL-a iz Ministarstva unutarnjih poslova Francuske, gospodinom Jean Philippe Verneaom.

Glavna tema sastanka bila je nastavak suradnje između ove dvije institucije u oblasti migracija i sigurnosti. Ravnatelj Laketa detaljno je informisao gospodina Vernea o trenutnoj migrantskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ističući ključne trendove i rute kretanja migranata.

Razgovaralo se o aktuelnim izazovima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina u vezi s migracijama, kao i o potrebama za jačanjem kapaciteta i saradnje u ovoj oblasti.

Gospodin Jean Philippe Verne istakao je značaj današnjeg sastanka kao odlične smjernice za unaprjeđenje suradnje između Službe za poslove sa strancima i CIVIPOL-a MUP-a Francuske.

Također, na sastanku je naglašena važnost daljeg razvoja ove suradnje u cilju efikasnijeg odgovora na izazove migracija i sigurnosti, što predstavlja još jedan korak kojim se potvrđuje važnost dijaloga i zajedničkog djelovanja u suočavanju sa složenim pitanjima migracija u savremenom svijetu.

Comments are closed.