DTM – БЕОГРАД

У Београду је одржана презентација активности и извјештавања Displacement Tracking Matrix (DTM) програма, који је од изузетног значаја за Службу за послове са странцима. Овај догађај је био прилика за представљање методологије и налаза DTM-а везаних за миграцијске токове кроз Западни Балкан и праћење рута миграција.

DTM као кључни алат који пружа корисне информације о миграцијама, омогућава прецизно праћење и разумијевање динамике миграцијских токова. Презентације су обухватиле детаљне анализе миграцијских рута и трендова, пружајући дубљи преглед у миграцијске процесе и изазове са којима се суочава регија Западног Балкана.

Дискусије током догађаја нагласиле су важност сарадње између ИОМ-а, DTM-а и Службе за послове са странцима у рјешавању питања везаних за миграције. Овај скуп је такође био прилика за размјену искустава и најбољих пракси у области миграција, што ће додатно ојачати капацитете свих учесника у суочавању са миграцијским изазовима на Западном Балкану.

Comments are closed.