Služba za poslove sa strancima i Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH udružuju snage

Ravnatelj Službe za poslove sa strancima, gospodin Žarko Laketa i ravnatelj Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH, gospodin Marko Kubatlija, zajedno sa svojim timovima, održali su konstruktivan sastanak s ciljem unapređenja poslovne klime i privlačenja stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu.

Gospodin Kubatlija predstavio je rad i nadležnosti Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH, istakavši važnost suradnje sa Službom za poslove sa strancima. Olakšano reguliranje boravišnog statusa stranim državljanima, koji žele ulagati u našu zemlju, od velikog je značaja jer na taj način unapređujemo poslovno okruženje, što bi imalo pozitivan uticaj na ekonomski razvoj BiH.

Suradnja ove dvije agencije ima za cilj privlačenje stranih investicija i unapređenje ekonomskog razvoja zemlje.

S toga, ravnatelj Laketa istakao je spremnost da pruži usluge iz nadležnosti Službe za poslove sa strancima na nesebičan način, kako bi olakšali proces investiranja stranih državljana u BiH.

A obje agencije se nadaju da će nastavak njihove suradnje doprinijeti stvaranju efikasnog i atraktivnog okruženja za investiranje stranih državljana u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.