Надлежност

Служба за послове са странцима као управна организација с оперативном самосталношћу у саставу Министарства безбједности БиХ, је носилац у рјешавању проблематике имиграција, има јединствено поступање и дјеловање у рјешавању проблематике имиграција на читавом подручју БиХ и првенствено се бави надзором и контролом над кретањем и боравком странаца у БиХ, чиме се даје значајан допринос заштити безбједоносног система БиХ, који је веома захтјеван и сложен.

Уважавајући ЕУ стандарде у рјешавању проблематике управљања миграцијама, један од приоритетних циљева Службе за послове са странцима је успостава равнотеже између ефикасног управљања миграцијама у БиХ и поштивања слободе кретања.

Обављањем оперативно-инспекцијских и управно-правних послова, Служба контролише долазак странаца из визног режима у БиХ кроз поступке овјере позивних писама, рјешава о статусу странаца у БиХ кроз одобравање или одбијање боравака странаца у земљи, отказу боравка, протјеривању, стављању под надзор те присилном удаљењу странаца из земље.

Служба врши претходно све неопходне безбједоносне провјере, прије одлучивања код поступка овјере позивних писама, провјери код издавања претходне сагласности за издавање визе типа “Д“ и прије рјешавања захтјева за одобрење привременог и сталног боравка. Вршењем неопходних безбједоносних провјера у поступку овјере позивних писама, односно прије него што странац дође у БиХ, штити се безбједоносни систем БиХ.

У циљу стварања доприноса укупном безбједоносном систему БиХ, Служба у оквиру својих оперативно-инспекцијских надлежности, оперативним радом инспектора за странце свакодневно прикупља податке о свим видовима нерегуларних миграција и нерегуларним мигранатима, надзире и контролише боравак странаца кроз њихову евентуалну злоупотребу и незаконитост у кориштењу боравка и евентуалном угрожавању јавног поретка или националне безбједности земље од одређених категорија странаца.