Pomoćnik ravnatelja

Grenko Arapović je imenovan na poziciju pomoćnika ravnatelja za unutarnju kontrolu Službe za poslove sa strancima odlukom Vijeća ministrara BiH broj: 246/17 od 31. 10. 2017. godine.

Na ovu poziciju imenovan je sa mjesta šefa Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Diplomirao je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta u Sarajevu 1983. godine

Posjeduje  veoma bogatu profesionalnu kerijeru od policijskih snaga, Državne granične službe Bosne i Hercegovine, reforne pravosuđa, Tužiteljstva Bosne i Hercegovine - istrage ratnih zločina, Ured Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Tokom profesionalne karijere bio je aktivno uključen u rad na  brojnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima iz različitih oblasti, te završio niz specijalističkih obuka. Pored navedenog, bio je kontakt točka Ministarstva pravde BiH i EUROYUST-a, član MONEYVAL delegacije Bosne i Hercegovine, kao i član više radnih grupa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaduženih za izradu strateških dokumenata.