Помоћник директора

Гренко Араповић је именован на позицију помоћника директора за унутрашњу контролу Службе за послове са странцима одлуком Савјета министрара БиХ број: 246/17 од 31. 10. 2017. године.

На ову позицију именован је са мјеста шефа Одсјека за едукацију у казненим стварима пред Судом БиХ, Министарство правде Босне и Херцеговине.

Дипломирао је на Факултету правних наука Универзитета у Сарајеву 1983. године

Посједује веома богату професионалну керијеру од полицијских снага, Државне граничне службе БиХ, рефорне правосуђа, Тужитељства БиХ - истраге ратних злочина, Уреда Високог представника у БиХ, Високог судског и тужилачког вијећа, Министарства правде БиХ.

Током професионалне каријере био је активно укључен у рад на бројним конференцијама, семинарима и округлим столовима из различитих области, те завршио је низ специјалистичких обука. Поред наведеног, био је контакт тачка Министарства правде БиХ и ЕУРОЈУСТ-а, члан МАНИВЕЛ делегације БиХ, као и члан више радних група Вијећа министара Босне и Херцеговине задужених за израду стратешких докумената.