Administrative fees

INSTRUKCIJE ZA POPUNJAVANJE UPLATNICE PRI UPLATI ADMINISTRATIVNIH TAKSI


UPLATIO JE:¬†ńćitko upisati¬†VaŇ°e ime, prezime, adresu i kontak telefon¬†odnosno podatke osobe ili pravnog licana koju se uplata odnosi ukoliko se lińćno ne uplańáuje


SVRHA UPLATE:  napisati razlog uplate, npr:

odobrenje stalnog boravka

odobrenje/produŇĺenje privremenog boravka

izdavanje uvjerenja

ovjera pozivnog pisma


PRIMALAC:   JRT Trezor BiH


RAńĆUN PRIMAOCA:¬†¬†¬†upisati jedan od sljedeńáih depozitnih rańćuna:

3380002210018390       (Unikredit banka DD Mostar)

5517902220404858       (Unikredit banka AD Banja Luka)

5556000031201417      (Nova Banka AD Banja Luka)

5620128137723339      (NLB Banka AD Banja Luka)


IZNOS: upisati iznos takse iz tabele ispod - Prilog 1 


BROJ PORES. OBAVEZNIKA: ¬†popuniti na jedan od sljedeńáih nańćina, upisati

jedinstveni matińćni broj ukoliko se radi o licu koje ima JMB

1111111111111 ukoliko se radi o fizińćkom licu koji nema JMB

identifikacioni broj ukoliko se radi o pravnom licu


VRSTA UPLATE:   0


VRSTA PRIHODA:¬† treba da sadrŇĺi Ň°estocifreni broj iz tabele ispod - Prilog 1


OP҆TINA: ¬† upisati trocifrenu Ň°ifru opŇ°tine prebivaliŇ°ta/sjediŇ°ta uplatioca iz tabele ispod - Prilog 2


POREZNI PERIOD:   treba da odgovara datumu uplate u formatu DDMMGGGG


BUDŇĹETSKA ORGANIZACIJA: upisati

0701999 - ukoliko se uplańáuje taksa za izdavanje putnog lista

0923999 ¬†- ukoliko se uplańáuje bilo koja druga uplata ili administrativna taksa


POZIV NA BROJ:  0000000000


 

Prilog 1 - IZNOSI ADMINISTRATIVNIH TAKSI I VRSTE PRIHODA

Prilog 2 - ҆IFRE OP҆TINA U BOSNI I HERCEGOVINI


Kompletnnu instrukciju za popunjavanje uplatnice pri uplati taksi moŇĺete preuzeti OVDJE.