Administrativne takse

INSTRUKCIJE ZA POPUNJAVANJE UPLATNICE PRI UPLATI ADMINISTRATIVNIH TAKSI


UPLATIO JE: čitko upisati Vaše ime, prezime, adresu i kontak telefon odnosno podatke osobe ili pravnog licana koju se uplata odnosi ukoliko se lično ne uplaćuje


SVRHA UPLATE:  napisati razlog uplate, npr:

odobrenje stalnog boravka

odobrenje/produženje privremenog boravka

izdavanje uvjerenja

ovjera pozivnog pisma


PRIMALAC:   JRT Trezor BiH


RAČUN PRIMAOCA:   upisati jedan od sljedećih depozitnih računa:

3380002210018390       (Unikredit banka DD Mostar)

5517902220404858       (Unikredit banka AD Banja Luka)

5556000060067744      (Nova banka AD Banja Luka)

1341021020000276       (ASA banka Naša i snažna DD Sarajevo)


IZNOS: upisati iznos takse iz tabele ispod - Prilog 1 


BROJ PORES. OBAVEZNIKA:  popuniti na jedan od sljedećih načina, upisati

jedinstveni matični broj ukoliko se radi o licu koje ima JMB

1111111111111 ukoliko se radi o fizičkom licu koji nema JMB

identifikacioni broj ukoliko se radi o pravnom licu


VRSTA UPLATE:   0


VRSTA PRIHODA:  treba da sadrži šestocifreni broj iz tabele ispod - Prilog 1


OPŠTINA:   upisati trocifrenu šifru opštine prebivališta/sjedišta uplatioca iz tabele ispod - Prilog 2


POREZNI PERIOD:   treba da odgovara datumu uplate u formatu DDMMGGGG


BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: upisati

0701999 - ukoliko se uplaćuje taksa za izdavanje putnog lista

0923999  - ukoliko se uplaćuje bilo koja druga uplata ili administrativna taksa


POZIV NA BROJ:  0000000000


Prilog 1 - IZNOSI ADMINISTRATIVNIH TAKSI I VRSTE PRIHODA

Prilog 2 - ŠIFRE OPŠTINA U BOSNI I HERCEGOVINI