E-documents

Na sljedećim linkovima moĆŸete preuzeti potrebne elektronske obrasce:


Obrazac zahtjeva za izdavanje vize - DOC - PDF


Obrazac zahtjeva za produĆŸenje vize - XLS - PDF


Obrazac zahtjeva za ovjeru pozivnog pisma - DOC - PDF


Obrazac zahtjeva za ovjeru grupnog pozivnog pisma - DOC - PDF


Obrazac pozivnog pisma za pravna lica -  DOC - PDF


Obrazac pozivnog pisma za fizička lica -  DOC - PDF


Obrazac zahtjeva za privremeni boravak - XLS - PDF


Obrazac zahtjeva za stalni boravak -  XLS - PDF


Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada -  DOC - PDF


Obrazac prijave boraviƥta i potvrda o prijavi -  OBRAZAC- POTVRDA


Prijave boravka - hoteli - XLS


NAPOMENA: Obrasci moraju biti isprintani obostrano!