Електронски обрасци

На сљедећим линковима можете преузети потребне електронске обрасце:


Образац захтјева за одобрење визе - XLS - PDF


Образац захтјева за продужење визе - XLS - PDF


Образац захтјева за групно позивно писмо - DOC - PDF


Образац позивног писма за правна лица -  DOC - PDF


Образац позивног писма за физичка лица -  DOC - PDF


Образац захтјева за привремени боравак - XLS - PDF


Образац захтјева за стални боравак -  XLS - PDF


Образац захтјева за издавање потврде о пријави рада -  DOC - PDF


Образац пријаве боравишта и потврда о пријави -  ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА


Пријаве боравка - хотели - XLS


НАПОМЕНА: Обрасци морају бити испринтани обострано!