Имиграциони центар

Имиграциони центар је специјализирана установа за прихват и смјештај странаца којима је одлуком надлежног органа у Босни и Херцеговини одређена мјера стављања под надзор у складу са Законом.

Центар је успостављен у саставу Службе за послове са странцима и отворен је у јулу 2008. године са капацитетом од 25 кревета у мушком павиљону и 15 кревета у женском павиљону. У новембру 2009. године са радом је почео нови објекат за прихват илегалних миграната са капацитетом од 80 кревета док је у јулу 2011. године привремени мушки одјел преуређен у два породична апартмана за смјештај породица са дјецом.

Тренутно Имиграциони центар располаже капацитетом од 80. кревета у мушком павиљону, 12. кревета у женском павиљону и два породична апартмана.

Од отварања Имиграционог центра до половине 2016. године у Центар је укупно смјештено преко 2000 корисника и преко 100 малољетних лица.

Од 2011. године када је у центру боравило просјечно дневно преко тридесет корисника присутан је тренд смањења броја корисника, што је одраз озбиљног приступа Службе у управљању миграцијама, те промјени руте кретања миграната.

На вријеме задржавања у Центру највише утиче утврђивање идентитета корисника, с обзиром да је велики број лица који се смјештају у Имиграциони центар без идентификационих докумената, а отежавајућа околност је изјава о идентитету, за коју се испостави да је лажна, што додатно продужава вријеме боравка у Центру. Такође, одређени број корисника у току боравка у Центру поднесе захтјев за међународном заштитом (азил), чиме се онемогућава повратак у матичне земље, што такођер продужава боравак у Центру.

Службеници обезбјеђења поред послова обезбјеђења врше спровођење корисника из теренских центара у Имиграциони центар, као и депортације лица за које су стечени услови за извршења исте. До сада су службеници обезбјеђења и пратње успјешно извршили преко 1700 асистенција и удаљења, а организована су и спроведена и чартер удаљења лица које су надлежне агенције прогласиле да представљају пријетњу по националну сигурност БиХ.