Kontakt

SLUŇĹBA ZA¬†POSLOVE SA STRANCIMA


Adresa:

A transverzala - Mihael ҆umaher 10, Sarajevo


E-poŇ°ta: info@sps.gov.ba


KONTAKT TELEFONI:

Kabinet direktora:             +387 (0)33 772952

Kabinet zamjenika:           +387 (0)33 772954

Kabinet pomońánika: ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†+387 (0)33 772960

Protokol:                                +387 (0)33 772950

Faks:                                         +387(0)33 772982


Kontakte terenskih centara imate OVDJE