Правни оквир

Општи услови за улазак у Босну и Херцеговину, посједовање важеће путне исправе, прелазак држане границе, издавање виза, боравак у Босни и Херцеговини, те међународна заштита странаца, регулисани су:

  • Законом о кретању и боравку странаца и азилу („Службени гласник БиХ“, бр. 36/08 и 87/12 )
  • Одлуком о визана („Службени гласник БиХ“, број 54/12)
  • Правилником о издавању виза за дугорочни боравак (виза Д) и поступању код издавања таквих виза („Службени гласник БиХ“, број 104/08)
  • Правилником о издавању краткорочне визе (виза Ц) и аеродромске транзитне визе (виза А) у дипломатско конзуларним представништвима БиХ („Службени гласник БиХ“, број 69/13)
  • Упутством о поступању дипломатско-конзуларних представништава БиХ по захтјеву за издавање визе за улазак на територију БиХ грађана Косова
  • Правилником о уласку и боравку странаца („Службени гласник БиХ“, број 27/13)
  • Законом о граничној контроли („Службени гласник БиХ“, бр. 53/09 и 54/10)

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Министарство сигурности се стара и проводи политику усељавања и азила у БиХ, а надлежно је и за уређење процедура и начина организације службе у вези кретања и боравка странаца. Сједиште Министарства сигурности је у Сарајеву, ул. Трг БиХ 1.

Сектор за азил врши управне и друге стручне послове који се односе на извршење и спровођење политике и поступка азила у Босни и Херцеговини. Сектор за имиграцију је надлежан за рјешавање по жалбама странаца на рјешења донесена од стране Службе за послове са странцима и Граничне полиције.

Гранична полиција Босне и Херцеговине је управна организација у оквиру Министарства сигурности БиХ, са оперативном самосталношћу, основана ради обављања полицијских послова везаних за надзор и контролу преласка границе БиХ и других послова прописаних законом.

Служба за послове са странцима је управна организација у саставу Министарства сигурности БиХ, с оперативном самосталношћу, основана ради обављања управних послова везаних за кретање и боравак странаца у Босни и Херцеговини који су прописани Законом о кретању и боравку странаца и азилу. Организацијске јединице Службе за послове са странцима су сљедећи теренски центри: Сарајево, Источно Сарајево, Бања Лука, Мостар, Зеница, Травник, Бијељина, Требиње, Горажде, Тузла, Ливно, Љјубушки, Орашје, Бихаћ, Брчко и Добој.