Ulazak stranaca u BiH

Stranac mo┼że pre─çi dr┼żavnu granicu BiH sa va┼że─çom putnom ispravom samo na grani─Źnim prijelazima otvorenim za me─Ĺunarodni saobra─çaj i u vrijeme u koje grani─Źni prijelaz radi. Stranac koji je dr┼żavljanin susjedne zemlje mo┼że pre─çi dr┼żavnu granicu BiH i na grani─Źnim prijelazima namijenjenim za saobra─çaj izme─Ĺu BiH i susjednih dr┼żava, osim ako sporazumom izme─Ĺu BiH i susjedne dr┼żave nije odre─Ĺeno druga─Źije. (─Źlan 15. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Vi┼íe informacija o grani─Źnim prijelazima mo┼żete na─çi na internet stranici Grani─Źne policije BiH www.granpol.gov.ba)

Stranac je svako lice koje nema dr┼żavljanstvo BiH ali je dr┼żavljanin neke druge dr┼żave prema njenim propisima, kao i lice bez dr┼żavljanstva ijedne dr┼żave.

Pored va┼że─çeg paso┼ía ili drugog identifikacionog dokumenta stranac mo┼że u─çi u Bosnu i Hercegovinu ako ispunjava uslove iz ─Źlana 19. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Putna isprava sa kojom stranac mo┼że u─çi u BiH je va┼że─çi paso┼í ili drugi putni identifikacioni dokument koji je izdao strani nadle┼żni organ vlasti i koji BiH priznaje, te va┼że─ça li─Źna karta ili drugi li─Źni identifikacioni dokument s fotografijom koji se mo┼że koristiti za prelazak dr┼żavne granice, a priznat je me─Ĺunarodnim ugovorom ─Źija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdana strancu u BiH u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. (─Źlan 5. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Stranac mo┼że ulaziti u BiH s va┼że─çom putnom ispravom u koju je unesena viza ili odobrenje boravka, ako Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu ili me─Ĺunarodnim ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno. Od obaveze pribavljanja vize za ulazak u BiH izuzeti su stranci dr┼żavljani dr┼żava iz ─Źlana 2. Odluke o vizama i ─Źlana 4. Odluke o vizama.

Dr┼żavljani slijede─çih dr┼żava mogu u─çi u Bosnu i Hercegovinu do 90 dana u periodu od ┼íest mjeseci, po─Źev┼íi od dana prvog ulaska, osim s putnom ispravom i s valjanom li─Źnom kartom kojom se dokazuje identitet i dr┼żavljanstvo:

1) dr┼żave ─Źlanice Europske Unije,

2) dr┼żave potpisnice ┼áengenskog sporazuma i

3) Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihten┼ítajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i ┼ávicarska Konfederacija.(─Źlan 16. Odluke o vizama).

Stranac mla─Ĺi od 14 godina koji ima li─Źnu putnu ispravu mo┼że prelaziti granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno, u pratnji osobe koja je opunomo─çena pratiti ga uz potpisanu i ovjerenu punomo─ç roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Maloljetnik koji putuje bez pratnje mora imati ovjerenu suglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Saglasnost ili punomo─ç sadr┼żi podatke iz ─Źlana 25. stav 2. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, a smatra se da maloljetni stranac posjeduje saglasnost ili punomo─ç zakonskog zastupnika ako je ispunjen neki od uslova iz ─Źlana 25. stav 3. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

Posjedovanje sredstava dokazuje se na na─Źin propisan ─Źlanom 23. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Najmanji iznos sredstava potreban za izdr┼żavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uklju─Źuju─çi i sredstva potrebna za zdravstvenu za┼ítitu stranca, za 2013. godinu je 150,00KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini. (─Źlan 1. i 2. Odluke o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdr┼żavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini)

Obaveza stranca je da, na zahtjev policijskog slu┼żbenika Grani─Źne policije BiH na grani─Źnom prjelazu, predo─Źi dokaze o posjedovanju finansijskih sredstava u iznosu od 150,00 KM za svaki dan boravka u BiH. Finansijska sredstva mogu biti u gotovom novcu ili vidovima bezgotovinskog pla─çanja, prihva─çenim od bankarskog sistema BiH, koja nedvojbeno ukazuju da mogu poslu┼żiti kao osnova za izdr┼żavanje stranca u BiH. (─Źlan 17. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Posjedovanje sredstava za izdr┼żavanje stranca koji u BiH ulazi sa vizom ili je dr┼żavljanin zemlje bezviznog re┼żima, kao i razlog ulaska i boravka stranca u BiH mo┼że se dokazivati i pozivnim pismom. Pozivno pismo je pismo kojim se stranac poziva da do─Ĺe u BiH radi odre─Ĺene svrhe i u odre─Ĺenom vremenskom periodu. Pozivno pismo za ulazak stranca u BiH mo┼że izdati dr┼żavljanin BiH ili stranac sa odobrenim stalnim boravkom u BiH, ili doma─çe ili strano pravno lice registrovano u BiH.

Pozivno pismo u svrhu spajanja porodice ili posjete mo┼że izdati i stranac koji boravi po osnovu odobrenog privremenog boravka u BiH du┼że od 18 mjeseci, a stranac sa odobrenim privremenim boravkom do jedne godine mo┼że izdati pozivno pismo isklju─Źivo u svrhu posjete.

(─îlan 34. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i ─Źlan 18., 19. i 21. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, Zahtjev za ovjeru pozivnog pisma ÔÇô Obrazac br. 7, Zahtjev za ovjeru grupnog pozivnog pisma ÔÇô Obrazac br. 8 i Pozivno pismo ÔÇô Obrazac br. 9 i Obrazac br. 10)

Za ovjeru pozivnog pisma pla─ça se administrativna taksa u iznosu od 10,00KM. (─Źlan 1. Odluke o izmjeni i dopuni Tarife administrativnih taksi)

Dokumentacija koja se prila┼że uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u slu┼żbenoj upotrebi u BiH. (─Źlan 2. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Viza je odobrenje za tranzit kroz me─Ĺunarodni tranzitni prostor aerodroma ili teritorij BiH ili odobrenje za namjeravani boravak na teritoriji BiH u roku odre─Ĺenom u vizi. Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavni┼ítvo BiH. Stranac je du┼żan pribaviti vizu prije dolaska na grani─Źni prelaz BiH.

(Detaljnije o uslovima za izdavanje vize i razlozima za neizdavanje vize, te razlozima za izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga - ─Źlan 33. i 39. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Viza se mo┼że izdati samo onom strancu koji posjeduje va┼że─çi paso┼í ─Źiji rok va┼żenja prelazi vrijeme va┼żenja vize za najmanje tri mjeseca. Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na obrascu, koji se mora ta─Źno i potpuno popuniti. (Zahtjev za izdavanje vize - Obrazac br. 1)

Aerodromska tranzitna viza (Viza A) omogu─çava prolazak kroz me─Ĺunarodno tranzitno podru─Źje aerodroma bez stvarnog ulaska u zemlju, tokom zaustavljanja ili nastavljanja me─Ĺunarodnog leta, mo┼że se izdati strancu za jedan, dva ili vi┼íe prolazaka kroz me─Ĺunarodno podru─Źje aerodroma u periodu tranzita, izdaje se sa rokom va┼żenja do tri mjeseca. (─Źlan 29. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i ─Źlan 4. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Viza za kratkoro─Źni boravak (Viza C) omogu─çava strancu tranzit, jedan ili vi┼íe ulazaka ili boravaka u zemlji. Nijedan neprekidan boravak ni ukupno trajanje vi┼íe uzastopnih boravaka u BiH ne mogu biti du┼żi od 90 dana u periodu od ┼íest mjeseci, ra─Źunaju─çi od dana prvog ulaska. Viza C izdaje se za jedan ili vi┼íe ulazaka u BiH, a izdaje se s rokom va┼żenja najvi┼íe do jedne godine. Izuzetno se mo┼że izdati i s rokom va┼żenja du┼żim od jedne godine ako je to u interesu BiH, o ─Źemu odlu─Źuje Ministarstvo vanjskih poslova po pribavljenoj saglasnosti Slu┼żbe za poslove sa strancima. Viza za kratkoro─Źni boravak izdaje se za poslovna putovanja, putovanja u svrhu obrazovanja, obuke ili u sli─Źnu svrhu, za turisti─Źka ili druga putovanja u privatne svrhe, za putovanja na politi─Źke, nau─Źne, kulturne, sportske, vjerske ili druge doga─Ĺaje, kao i za putovanja iz ostalih razloga za koja je dovoljan kratkoro─Źni boravak. (─Źlan 31. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Viza za kratkoro─Źni boravak (Viza C) mo┼że se produ┼żiti zbog vi┼íe sile, humanitarnih, ozbiljnih profesionalnih ili li─Źnih razloga, a u skladu s pravilima koja va┼że za izdavanje vize. Zahtjev za produ┼żenje Vize C podnosi se na obrascu koji se mora ta─Źno i potpuno popuniti. (─Źlan 38. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i ─Źlan 13. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, Obrazac zahtjeva za produ┼żenje vize ÔÇô Obrazac br. 5.)

Viza za dugoro─Źni boravak (Viza D) omogu─çava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu od ┼íest mjeseci u toku jedne godine, po─Źev┼íi od dana prvog ulaska. Viza za dugoro─Źni boravak izdaje se za jedan ili vi┼íe ulazaka u BiH, a izdaje se izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period du┼żi od 90 dana u periodu od ┼íest mjeseci. Izdaje se s rokom va┼żenja najvi┼íe do jedne godine. Izuzetno, viza za dugoro─Źni boravak mo┼że se izdati i s rokom va┼żenja du┼żim od jedne godine ako je to u interesu BiH, o ─Źemu odlu─Źuje Ministarstvo vanjskih poslova po pribavljenoj saglasnosti Slu┼żbe za poslove sa strancima. (─Źlan 32. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Detaljnije informacije o vizi D sadr┼żane su u Pravilniku o izdavanju viza za dugoro─Źni boravak (viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza

Detaljnije informacije o izdavanju viza, potrebnoj dokumentaciji kao i diplomatsko-konzularnim predstavni┼ítvima Bosne i Hercegovine u kojima mo┼żete podnijeti zahtjev za izdavanje vize, mo┼żete na─çi na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH www.mfa.gov.ba

U izuzetnim slu─Źajevima, strancu se mo┼że izdati viza na granici i to aerodromska tranzitna viza (Viza A) za prolazak u trajanju od jedan dan ili viza za kratkoro─Źni boravak (Viza C) za jedan ulazak do 15 dana. (─Źlan 36. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i ─Źlan 5. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Detaljnije informacije o skra─çenju roka va┼żenja vize, poni┼ítenju vize na granici i u zemlji - ─Źlan 40., 41. i 42. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i ─Źlan 9. 10. 11. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca

Za izdavanje vize na granici pla─ça se administrativna taksa u iznosu od 100,00KM (─Źlan 1. Odluke o izmjeni i dopuni Tarife administrativnih taksi)

Me─Ĺunarodni grani─Źni prijelazi na kojima se mogu izdati vize na granici su: aerodromi Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar, te kopneni grani─Źni prijelazi: Iza─Źi─ç, Bosanska Gradi┼íka, Bosanski Brod, Ora┼íje, Pavlovi─ça Most, Karakaj, Hum, Klobuk, Gorica i Doljani. Radno vrijeme ovih grani─Źnih prijelaza je od 0-24 sata.

Vi┼íe informacija mo┼żete na─çi na internet stranici Grani─Źne policije BiH www.granpol.gov.ba)

Strancu mo┼że biti odbijen ulazak u BiH i kada ispunjava uslove za ulazak predvi─Ĺene ─Źlanom 19. iz razloga iz ─Źlana 25. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.