Odluke o nabavkama

2019.


Odluka o poništenju ugovora za nabavku video nadzora
Odluka o poništenju ugovora za nabavku DMS sistema


2018.


Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku vozila
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku licenci
Odluka o dodjeli ugovora za usluge sređivanja arhive
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku MS licenci
Odluka o dodjeli ugovora za isporuku nafte
Odluka o dodjeli ugovora za osiguranje imovine
Odluka o dodjeli ugovora za pranje vozila
Odluka o dodjeli ugovora za osiguranje vozila
Odluka o dodjeli ugovora za registraciju vozila
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci goriva
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci guma
Odluka o poništenju ugovora o nabavci sredstava za higijenu
Odluka o poništenju ugovora o servisu automobila
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci lijekova
Odluka o poništenju ugovora o nabavci guma
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci vozila
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci namještaja
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci avionskih karata
Odluka o dodjeli ugovora za usluge štampe
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci sredsava za higijenu
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku prehrambenih prouzvoda
Odluke o dodjeli ugovora za čišćenje prostorija
Odluka o poništenju ugovora o nabavci avionskih karti
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku avionskih karti
Odluka o poništenju ugovora o nabavci sredstava za higijenu
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku naljepnica odobrenja oboravka
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci sredstava za higijenu


2017.


Odluka o dodjeli ugovora za primarnu zaštitu
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku uniformi
Odluka o dodjeli ugovora za osiguranje #2
Odluka o dodjeli ugovora za osiguranje
Odluka o dodjeli ugovora za registraciju vozila
Odluka o dodjeli ugovora za zdravstvenu zaštitu
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku auto guma
Odluka o nabavci prehrambenih proizvoda
Odluka o nabavci IT opreme
Odluka o nabavci sredstava za higijenu
Odluka o nabavci vozila - LOT 1
Odluka o nabavci vozila - LOT 2
Odluke o dodjeli ugovora za čišćenje prostorija


2016.


Odluka o nabavci naljepnica odobrenja boravka
Odluka o nabavci kancelarijskog materijala
Odluka o nabavci ketridža i tonera
Odluka o nabavci policijske opreme
Odluka o isporuci lijekova
Odluka o nabavci uniformi
Odluka o nabavci kombi vozila


2015.


Odluka ciscenje TC Tuzla
Odluka ciscenje Uprave sluzbe i TC Sarajevo
Odluka IT oprema
Odluka krecenje prostorija
Odluka nabavka avionskih karata
Odluka nabavka lijekova
Odluka nabavka stikera
Odluka o ponistenju postupka
Odluka prehrambeni proizvodi
Odluka servisiranje Brcko ili Bijeljina ili Tuzla
Odluka servisiranje Mostar
Odluka za nabavku vozila -LOT-1
Odluka za nabavku vozila-LOT-2