Директор

IMG_9845

Слободан Ујић на позицију директора Службе за послове са странцима именован је Одлуком Савјета министара БиХ од 03. 12. 2015. године.


Прије именовања на позицију директора, Слободан Ујић је у периоду од октобра 2006. године до децембра 2015. године радио као управник специјализована установе за прихват, смјештај и удаљење странаца (Имиграциони центар Службе за послове са странцима) са сједиштем у Источном Новом Сарајеву.


У полицијским структурама Министарства унутрашњих послова Републике Српске (замјеник, командир, начелних СЈБ...) радио је од 1992. до октобра 2006. године.


У свом радном вијеку дуже од двадесет година је упослен у сектору безбједности и у том периоду завршио је специјалистичке обуке и курсеве из области сарадње ентитетских полиција, обуке о примјени Европске директиве о повратку, специјалистичке обуке за поступање у ванредним ситуацијама у центрима за прихват миграната као и полицијски тренинг за цертификовање полицијских службеника у Републици Српској.