Imigracioni centar

Imigracioni centar je specijalizirana ustanova za prihvat i smještaj stranaca kojima je odlukom nadležnog organa u Bosni i Hercegovini određena mjera stavljanja pod nadzor u skladu sa Zakonom.

Centar je uspostavljen u sastavu Službe za poslove sa strancima i otvoren je u julu 2008. godine sa kapacitetom od 25 kreveta u muškom paviljonu i 15 kreveta u ženskom paviljonu. U novembru 2009. godine sa radom je počeo novi objekat za prihvat ilegalnih migranata sa kapacitetom od 80 kreveta dok je u julu 2011. godine privremeni muški odjel preuređen u dva porodična apartmana za smještaj porodica sa djecom.

dsc_1311

Trenutno Imigracioni centar raspolaže kapacitetom od 80. kreveta u muškom paviljonu, 12. kreveta u ženskom paviljonu i dva porodična apartmana.

Od otvaranja Imigracionog centra do polovine 2016. godine u Centar je ukupno smješteno preko 2000 korisnika i preko 100 maloljetnih lica.

Od 2011. godine kada je u centru boravilo prosječno dnevno preko trideset korisnika prisutan je trend smanjenja broja korisnika, što je odraz ozbiljnog pristupa Službe u upravljanju migracijama, te promjeni rute kretanja migranata.

Na vrijeme zadržavanja u Centru najviše utiče utvrđivanje identiteta korisnika, s obzirom da je veliki broj lica koji se smještaju u Imigracioni centar bez identifikacionih dokumenata, a otežavajuća okolnost je izjava o identitetu, za koju se ispostavi da je lažna, što dodatno produžava vrijeme boravka u Centru. Takođe, određeni broj korisnika u toku boravka u Centru podnese zahtjev za međunarodnom zaštitom (azil), čime se onemogućava povratak u matične zemlje, što također produžava boravak u Centru.

dsc_1371

Službenici obezbjeđenja pored poslova obezbjeđenja vrše sprovođenje korisnika iz terenskih centara u Imigracioni centar, kao i deportacije lica za koje su stečeni uslovi za izvršenja iste. Do sada su službenici obezbjeđenja i pratnje uspješno izvršili preko 1700 asistencija i udaljenja, a organizovana su i sprovedena i čarter udaljenja lica koje su nadležne agencije proglasile da predstavljaju prijetnju po nacionalnu sigurnost BiH.