Pravni okvir

Opći uslovi za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, posjedovanje vaĆŸeće putne isprave, prelazak drĆŸane granice, izdavanje viza, boravak u Bosni i Hercegovini, regulisani su:

  • Zakonom o strancima („SluĆŸbeni glasnik BiH“, br. 88/15)
  • Odlukom o vizana („SluĆŸbeni glasnik BiH“, broj 03/15)
  • Pravilnikom o izdavanju viza za dugoročni boravak (viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza („SluĆŸbeni glasnik BiH“, broj 104/08)
  • Pravilnikom o izdavanju kratkoročne vize (viza C) i aerodromske tranzitne vize (viza A) u diplomatsko konzularnim predstavniĆĄtvima BiH („SluĆŸbeni glasnik BiH“, broj 69/13)
  • Uputstvom o postupanju diplomatsko-konzularnih predstavniĆĄtava BiH po zahtjevu za izdavanje vize za ulazak na teritoriju BiH građana Kosova
  • Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca („SluĆŸbeni glasnik BiH“, broj 25/16)
  • Zakonom o graničnoj kontroli („SluĆŸbeni glasnik BiH“, br. 53/09,54/10 i 47/14)

Ministarstvo sigurnosti se stara i provodi politiku useljavanja i azila u BiH, a nadleĆŸno je i za uređenje procedura i načina organizacije sluĆŸbe u vezi kretanja i boravka stranaca. SjediĆĄte Ministarstva sigurnosti je u Sarajevu, ul. Trg BiH 1.

Sektor za azil vrĆĄi upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izvrĆĄenje i sprovođenje politike i postupka azila u Bosni i Hercegovini. Sektor za imigraciju je nadleĆŸan za rjeĆĄavanje po ĆŸalbama stranaca na rjeĆĄenja donesena od strane SluĆŸbe za poslove sa strancima i Granične policije.

Granična policija Bosne i Hercegovine je upravna organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti BiH, sa operativnom samostalnoơću, osnovana radi obavljanja policijskih poslova vezanih za nadzor i kontrolu prelaska granice BiH i drugih poslova propisanih zakonom.

SluĆŸba za poslove sa strancima je upravna organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, s operativnom samostalnoơću, osnovana radi obavljanja upravnih poslova vezanih za kretanje i boravak stranaca u Bosni i Hercegovini koji su propisani Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. Organizacijske jedinice SluĆŸbe za poslove sa strancima su sljedeći terenski centri: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Zenica, Travnik, Bijeljina, Trebinje, GoraĆŸde, Tuzla, Livno, LjubuĆĄki, OraĆĄje, Bihać, Brčko i Doboj.