Uspješno održana obuka “Borba protiv trgovine ljudima”Uspješno održana obuka “Borba protiv trgovine ljudima”

U sklopu EU projekta IPA II, „Regionalna podrška upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj uz razmatranje aspekata zaštite“ i uz potporu Frontex-a i IOM-a u Sarajevu je od 6. do 10. studenog/novembra 2017. u organizaciji Frontexa, a održana prva “Nacionalna obuka o borbi protiv trgovine ljudima” na kojoj su sudjelovali predstavnici Službe za poslove sa strancima i Granične policije BiH. Obuka je održana za 20 službenika, odnosno 5 inspektora za strance Službe za poslove sa strancima i 15 policijskih službenika Granične policije BiH.

Predavači na obuci su bili nacionalni treneri iz Službe i Granične policije koji su u prethodnom razdoblju prošli obuku u organizaciji Frontex-a, uz potporu trenera iz Europske unije sa velikim iskustvom u obučavanju o borbi protiv trgovine ljudima.

Posebna je pažnja u provođenju ove obuke posvećena podizanju svijesti polaznika o trgovini ljudima kao ozbiljnom kaznenom djelu, predstavljanju njegovih karakteristika, akterima, funkcioniranju i mehanizmima, te ojačavanju kapaciteta i vještina polaznika da prepoznaju i adekvatno tretiraju (potencijalne) žrtve ovog kaznenog djela. Uspješna suradnja s Frontexom nastavit će se i u 2018. godini u sklopu navedenog projekta.

 

Comments are closed.

U sklopu EU projekta IPA II, „Regionalna podrška upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj uz razmatranje aspekata zaštite“ i uz potporu Frontex-a i IOM-a u Sarajevu je od 6. do 10. studenog 2017. u organizaciji Frontexa, a održana prva “Nacionalna obuka o borbi protiv trgovine ljudima” na kojoj su sudjelovali predstavnici Službe za poslove sa strancima i Granične policije BiH. Obuka je održana za 20 službenika, odnosno 5 inspektora za strance Službe za poslove sa strancima i 15 policijskih službenika Granične policije BiH.

Predavači na obuci su bili nacionalni treneri iz Službe i Granične policije koji su u prethodnom razdoblju prošli obuku u organizaciji Frontex-a, uz potporu trenera iz Europske unije sa velikim iskustvom u obučavanju o borbi protiv trgovine ljudima.

Posebna je pažnja u provođenju ove obuke posvećena podizanju svijesti polaznika o trgovini ljudima kao ozbiljnom kaznenom djelu, predstavljanju njegovih karakteristika, akterima, funkcioniranju i mehanizmima, te ojačavanju kapaciteta i vještina polaznika da prepoznaju i adekvatno tretiraju (potencijalne) žrtve ovog kaznenog djela. Uspješna suradnja s Frontexom nastavit će se i u 2018. godini u sklopu navedenog projekta.

 

Comments are closed.