Posjeta zajedničke komisije za odbranu i bezbjednostPosjeta zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost

Zajednička  komisija za odbranu i bezbjednost BiH, sa predsjedavajućim komisije Sifetom Podžićem i njegovim zamjenikom Borislavom Bojićem, članovima komisije Borjanom Krišto i Barišom Čolakom posjetili su 14. 02. 2018. sjedište Službe za poslove sa strancima. Tom prilikom su sa rukovodstvom Službe razgovarali o aktuelnom stanju u oblasti migracija, sa posebnim naglaskom na probleme povećanog broja ilegalnih migranata i trgovine ljudima u BiH.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić upoznao je prisutne sa trenutnom situacijom po pitanju višestrukog povećanja ilegalnih migracija u BiH te istakao da se broj ilegalnih migranata u prethodnoj godini povećao tri puta u odnosu na 2016. Kako se taj trend nastavio i u 2018. godini, sa tendencijom daljeg usložnjavanja, odnosno još većeg priliva ilegalnih migranata, direktor je izrazio zabrinutost budućim razvojem situacije i mogućnosti masovnijeg priliva ilegalnih migranata. Takođe prisutne je upoznao sa raspoloživim smjestajnim kapacitetima u oblasti migracija i azila, koji su već u funkciji te u slučaju masovnijeg priliva, nedostatku dodatnih raspoloživih smjestajnih kapaciteta.

Predsjednik Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BIH Sifet Podžić naglasio je da je sigurnost BiH i njenih građana na prvom mjestu i da će Komisija pružiti punu podršku Službi kao jednoj od ključnih institucija po pitanju migracija u BiH, te učiniti sve iz svoje nadležnosti kako bi Služba unaprijedila svoje djelovanje kroz obezbjeđenje dodatnih budžetskih sredstava za kadrovsko popunjavanje i materijalno tehicku podršku.

Direktor se zahvalio članovima Komisije na posjeti i pruženoj podršci, i naglasio da i pored otežanih okolnosti, zajedničkim djelovanjem i svakodnevnom saradnjom Službe za poslove sa strancima, Granične policije i drugih agencija za provođenje zakona koje se bave pitanjem migracija još uvijek uspješno kontroliše i upravlja migracijama  u BiH.

Comments are closed.

Zajednička  komisija za odbranu i bezbjednost BiH, sa predsjedavajućim komisije Sifetom Podžićem i njegovim zamjenikom Borislavom Bojićem, članovima komisije Borjanom Krišto i Barišom Čolakom posjetili su 14. 02. 2018. sjedište Službe za poslove sa strancima. Tom prilikom su sa rukovodstvom Službe razgovarali o aktuelnom stanju u oblasti migracija, sa posebnim naglaskom na probleme povećanog broja ilegalnih migranata i trgovine ljudima u BiH.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić upoznao je prisutne sa trenutnom situacijom po pitanju višestrukog povećanja ilegalnih migracija u BiH te istakao da se broj ilegalnih migranata u prethodnoj godini povećao tri puta u odnosu na 2016. Kako se taj trend nastavio i u 2018. godini, sa tendencijom daljeg usložnjavanja, odnosno još većeg priliva ilegalnih migranata, direktor je izrazio zabrinutost budućim razvojem situacije i mogućnosti masovnijeg priliva ilegalnih migranata. Takođe prisutne je upoznao sa raspoloživim smjestajnim kapacitetima u oblasti migracija i azila, koji su već u funkciji te u slučaju masovnijeg priliva, nedostatku dodatnih raspoloživih smjestajnih kapaciteta.

Predsjednik Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BIH Sifet Podžić naglasio je da je sigurnost BiH i njenih građana na prvom mjestu i da će Komisija pružiti punu podršku Službi kao jednoj od ključnih institucija po pitanju migracija u BiH, te učiniti sve iz svoje nadležnosti kako bi Služba unaprijedila svoje djelovanje kroz obezbjeđenje dodatnih budžetskih sredstava za kadrovsko popunjavanje i materijalno tehicku podršku.

Direktor se zahvalio članovima Komisije na posjeti i pruženoj podršci, i naglasio da i pored otežanih okolnosti, zajedničkim djelovanjem i svakodnevnom saradnjom Službe za poslove sa strancima, Granične policije i drugih agencija za provođenje zakona koje se bave pitanjem migracija još uvijek uspješno kontroliše i upravlja migracijama  u BiH.

Comments are closed.