Predstavništvo UNHCR-a u posjeti SlužbiPredstavništvo UNHCR-a u posjeti Službi

U prostorijama Službe za poslove sa strancima, 6. februara/veljače 2018. godine održan je sastanak predstavnika Službe i Predstavništva UNHCR-a u Bosni i Hercegovini.

Direktor Službe za poslove sa strancima, g. Slobodan Ujić, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima g. Mirsad Buzar, zamjenica predstavnice UNHCR-a ja jugoistočnu Evropu gđa. Francesca Bonelli i viša savjetnica za zaštitu UNHCR-a u BiH, gđa. Stephanie Woldenberg razmjenili su informacije po pitanju povećanog broja tražitelja azila u Bosni i Hercegovini te procjenili potrebe za osnaživanjem kapaciteta Službe za provedbu zadaća iz svoje nadležnosti.

Podsjetivši na stalnu podršku UNHCR-a Službi za poslove sa strancima, uključivši i donaciju vrijednosti oko 16.000 BAM, Bonelli je izjavila: “UNHCR prepoznaje važnost uloge Službe za poslove sa strancima prilikom upućivanja tražitelja prema procesima azila u Bosni i Hercegovini te je kroz godine, zajedno s drugim sudionicima u tim procesima, uživao iznimnu suradnju prilikom pružanja podrške mnogim ljudima u potrebi za međunarodnom zaštitom. Dok se većina UNHCR-ove podrške odnosi na povećanje kapaciteta i pružanje obuke, danas rado pružamo podršku Službi za poslove sa strancima putem donacije informatičko-komunikacijske i uredske opreme koja će im biti od pomoći u radu, uključujući i radu u korist tražitelja azila”.

Direktor Ujić je izjavio da je UNHCR jedan od značajnijih partnera Službe naročito kada je u pitanju postupanje sa strancima koji su izrazili namjeru za azil. Posebno se zahvalio na donaciji UNHCR-a Službi za poslove sa strancima, istakavši da će donirana oprema u značajnoj mjeri unaprijediti rad Službe za poslove sa strancima.

Na kraju, Ujić je istakao da se Služba za poslove sa strancima uspješno nosi sa problemom povećanog broja migranata u BiH te je naglasio da se ovo pitanje mora rješavati u saradnji sa svim relevantnim organima u BiH ali i sa partnerskim agencijama u regionu, jer migracije predstavljaju regionalni a sve više i globalni problem.

Comments are closed.

U prostorijama Službe za poslove sa strancima, 6. februara/veljače 2018. godine održan je sastanak predstavnika Službe i Predstavništva UNHCR-a u Bosni i Hercegovini.

Direktor Službe za poslove sa strancima, g. Slobodan Ujić, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima g. Mirsad Buzar, zamjenica predstavnice UNHCR-a ja jugoistočnu Evropu gđa. Francesca Bonelli i viša savjetnica za zaštitu UNHCR-a u BiH, gđa. Stephanie Woldenberg razmjenili su informacije po pitanju povećanog broja tražitelja azila u Bosni i Hercegovini te procjenili potrebe za osnaživanjem kapaciteta Službe za provedbu zadaća iz svoje nadležnosti.

Podsjetivši na stalnu podršku UNHCR-a Službi za poslove sa strancima, uključivši i donaciju vrijednosti oko 16.000 BAM, Bonelli je izjavila: “UNHCR prepoznaje važnost uloge Službe za poslove sa strancima prilikom upućivanja tražitelja prema procesima azila u Bosni i Hercegovini te je kroz godine, zajedno s drugim sudionicima u tim procesima, uživao iznimnu suradnju prilikom pružanja podrške mnogim ljudima u potrebi za međunarodnom zaštitom. Dok se većina UNHCR-ove podrške odnosi na povećanje kapaciteta i pružanje obuke, danas rado pružamo podršku Službi za poslove sa strancima putem donacije informatičko-komunikacijske i uredske opreme koja će im biti od pomoći u radu, uključujući i radu u korist tražitelja azila”.

Direktor Ujić je izjavio da je UNHCR jedan od značajnijih partnera Službe naročito kada je u pitanju postupanje sa strancima koji su izrazili namjeru za azil. Posebno se zahvalio na donaciji UNHCR-a Službi za poslove sa strancima, istakavši da će donirana oprema u značajnoj mjeri unaprijediti rad Službe za poslove sa strancima.

Na kraju, Ujić je istakao da se Služba za poslove sa strancima uspješno nosi sa problemom povećanog broja migranata u BiH te je naglasio da se ovo pitanje mora rješavati u saradnji sa svim relevantnim organima u BiH ali i sa partnerskim agencijama u regionu, jer migracije predstavljaju regionalni a sve više i globalni problem.

Comments are closed.