Državljanin Sirije pušten iz imigracionog centraDržavljanin Sirije pušten iz imigracionog centraDržavljanin Sirije pušten iz imigracionog centraДржављанин Сирије пуштен из имиграционог центра

I. A. H., državljanin Sirije, pušten je danas iz Imigracionog centra Službe za poslove sa strancima, obzirom da su se izmjenile okolnosti koje se odnose na maksimalnu dužinu trajanja detencije stranca u imigracionom centru u skladu sa novim Zakonom o strancima, kao i na osnovu informacija i procjena nadležnih bezbjedonosnih agencija BiH.

Navedenom licu je ukinuto rješenje kojim je stavljen pod nadzor smještanjem u imigracioni centar, te mu je određena blaža mjera nadzora ograničenjem kretanja na područje Kantona Sarajevo uz obavezu javljanja Službi za poslove sa strancima i nadležnim policijskim organima do napuštanja BiH.

Predmetno lice se nalazilo pod nadzorom u imigracionom centru od 2008 godine jer predstavlja prijetnu po nacionalnu bezbjednost BiH, te mu je izrečena mjera protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska u trajanju od pet godina. Zbog opasnosti da bi mu u njegovoj matičnoj zemlji bila ugrožena ljudska prava, do danas se nisu stvarili uslovi za udaljenje predmetnog lica iz BiH. Odredbama novog Zakona o strancima propisano je da mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar ne može biti duža od 18 mjeseci u kontinuitetu.

U slučaju da strani državljanin ne poštuje obaveze iz rješenja o blažoj mjeri nadzora ili preduzme aktivnosti koje su u suprotnosti sa Zakonom, može mu se ponovo izreći mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar.

I.A.H i dalje predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost BiH i kako mu je izrečena mjera protjerivanja, Služba će nastaviti aktivnosti na iznalaženju bezbjedne treće zemlje koja bi prihvatila navedenog stranca s ciljem stvaranja uslova za njegovo udaljenje iz BiH.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

I. A. H., državljanin Sirije, pušten je danas iz Imigracionog centra Službe za poslove sa strancima, obzirom da su se izmjenile okolnosti koje se odnose na maksimalnu dužinu trajanja detencije stranca u imigracionom centru u skladu sa novim Zakonom o strancima, kao i na osnovu informacija i procjena nadležnih bezbjedonosnih agencija BiH.

Navedenom licu je ukinuto rješenje kojim je stavljen pod nadzor smještanjem u imigracioni centar, te mu je određena blaža mjera nadzora ograničenjem kretanja na područje Kantona Sarajevo uz obavezu javljanja Službi za poslove sa strancima i nadležnim policijskim organima do napuštanja BiH.

Predmetno lice se nalazilo pod nadzorom u imigracionom centru od 2008 godine jer predstavlja prijetnu po nacionalnu bezbjednost BiH, te mu je izrečena mjera protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska u trajanju od pet godina. Zbog opasnosti da bi mu u njegovoj matičnoj zemlji bila ugrožena ljudska prava, do danas se nisu stvarili uslovi za udaljenje predmetnog lica iz BiH. Odredbama novog Zakona o strancima propisano je da mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar ne može biti duža od 18 mjeseci u kontinuitetu.

U slučaju da strani državljanin ne poštuje obaveze iz rješenja o blažoj mjeri nadzora ili preduzme aktivnosti koje su u suprotnosti sa Zakonom, može mu se ponovo izreći mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar.

I.A.H i dalje predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost BiH i kako mu je izrečena mjera protjerivanja, Služba će nastaviti aktivnosti na iznalaženju bezbjedne treće zemlje koja bi prihvatila navedenog stranca s ciljem stvaranja uslova za njegovo udaljenje iz BiH.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

I. A. H., državljanin Sirije, pušten je danas iz Imigracionog centra Službe za poslove sa strancima, obzirom da su se izmjenile okolnosti koje se odnose na maksimalnu dužinu trajanja detencije stranca u imigracionom centru u skladu sa novim Zakonom o strancima, kao i na osnovu informacija i procjena nadležnih bezbjedonosnih agencija BiH.

Navedenom licu je ukinuto rješenje kojim je stavljen pod nadzor smještanjem u imigracioni centar, te mu je određena blaža mjera nadzora ograničenjem kretanja na područje Kantona Sarajevo uz obavezu javljanja Službi za poslove sa strancima i nadležnim policijskim organima do napuštanja BiH.

Predmetno lice se nalazilo pod nadzorom u imigracionom centru od 2008 godine jer predstavlja prijetnu po nacionalnu bezbjednost BiH, te mu je izrečena mjera protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska u trajanju od pet godina. Zbog opasnosti da bi mu u njegovoj matičnoj zemlji bila ugrožena ljudska prava, do danas se nisu stvarili uslovi za udaljenje predmetnog lica iz BiH. Odredbama novog Zakona o strancima propisano je da mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar ne može biti duža od 18 mjeseci u kontinuitetu.

U slučaju da strani državljanin ne poštuje obaveze iz rješenja o blažoj mjeri nadzora ili preduzme aktivnosti koje su u suprotnosti sa Zakonom, može mu se ponovo izreći mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar.

I.A.H i dalje predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost BiH i kako mu je izrečena mjera protjerivanja, Služba će nastaviti aktivnosti na iznalaženju bezbjedne treće zemlje koja bi prihvatila navedenog stranca s ciljem stvaranja uslova za njegovo udaljenje iz BiH.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

И. А. Х., држављанин Сирије, пуштен је данас из Имиграционог центра Службе за послове са странцима, обзиром да су се измјениле околности које се односе на максималну дужину трајања детенције странца у имиграционом центру у складу са новим Законом о странцима, као и на основу информација и процјена надлежних безбједоносних агенција БиХ.

Наведеном лицу је укинуто рјешење којим је стављен под надзор смјештањем у имиграциони центар, те му је одређена блажа мјера надзора ограничењем кретања на подручје Кантона Сарајево уз обавезу јављања Служби за послове са странцима и надлежним полицијским органима до напуштања БиХ.

Предметно лице се налазило под надзором у имиграционом центру од 2008 године јер представља пријетну по националну безбједност БиХ, те му је изречена мјера протјеривања са територије БиХ са забраном уласка у трајању од пет година. Због опасности да би му у његовој матичној земљи била угрожена људска права, до данас се нису стварили услови за удаљење предметног лица из БиХ. Одредбама новог Закона о странцима прописано је да мјера надзора смјештањем у Имиграциони центар не може бити дужа од 18 мјесеци у континуитету.

У случају да страни држављанин не поштује обавезе из рјешења о блажој мјери надзора или предузме активности које су у супротности са Законом, може му се поново изрећи мјера надзора смјештањем у Имиграциони центар.

И.А.Х и даље представља пријетњу по националну безбједност БиХ и како му је изречена мјера протјеривања, Служба ће наставити активности на изналажењу безбједне треће земље која би прихватила наведеног странца с циљем стварања услова за његово удаљење из БиХ.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.