Služba za poslove sa strancima u posljednjih sedam dana izrekla mjeru protjerivanja za 36 stranih državljana

Služba za poslove sa strancima u skladu sa svojim nadležnostima provodi pojačane operativne aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca. Kao rezultat navedenih aktivnosti, u posljednjih sedam dana Služba je zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla  mjeru protjerivanja za 36 stranih državljana, među kojima su državljani Maroka, Afganistana, Tunisa, Pakistana, Iraka, Nepala, Turske, Albanije, Kine i Crne Gore. Navedeni strani državljani su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

U saradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 14 stranih državljana u njihove zemlje porijekla. Riječ je o četiri državljanina Nepala, tri državljanina Pakistana, dva državljanina Afganistana, dva državljanina Iraka, dva državljanina Maroka i jednom državljaninu Tunisa. Stranim državljanima je prethodno izrečena mjera protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne do pet godina.

Služba za poslove sa strancima od početka 2020. godine registrovala je 15.311 migranata, od kojih je 262 registrovano u posljednjih sedam dana. U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.155 migranata.

Comments are closed.