Administrativne takse

INSTRUKCIJE ZA UPLATU ADMINISTRATIVNIH TAKSI


UPLATIO JE: čitko upisati Vaše ime, prezime, adresu i kontak telefon odnosno podatke osobe na koju se uplata odnosi ukoliko se lično ne uplaćuje


SVRHA UPLATE:  napisati razlog uplate, npr:

odobrenje stalnog boravka

odobrenje/produženje privremenog boravka

izdavanje uvjerenja

ovjera pozivnog pisma


PRIMALAC:   JRT Trezor BiH


RAČUN PRIMAOCA:   upisati jedan od sljedećih depozitnih računa:

3380002210018390       (Unikredit banka DD Mostar)

5517902220404858       (Unikredit banka AD Banja Luka)

5520040002547572       (Hypo Alpe Adria Bank)

1610000010751006       (Raiffeisen bank)


IZNOS:  upisati jedan od sljedećih iznosa 

200 KM - za odobrenje stalnog boravka

100 KM - za odobrenje/produženje privremenog boravka

  15 KM - za uvjerenje o boravku

  10 KM - za ovjeru pozivnog pisma

    5 KM - za izmjene podnesaka, potvrdu o prijavi rada i ovjeru knjiga stranih gostiju


BROJ PORES. OBAVEZNIKA:  popuniti na jedan od sljedećih načina, upisati

jedinstveni matični broj ukoliko se radi o licu koje ima JMB

1111111111111 ukoliko se radi o fizičkom licu koji nema JMB

identifikacioni broj ukoliko se radi o pravnom licu


VRSTA UPLATE:   0


VRSTA PRIHODA:  upisati jedan od sljedećih depozitnih računa:

722190 - ukoliko se uplaćuje taksa za izdavanje putnog lista/vize/lične karte

722191 - ukoliko se uplaćuje taksa za odobrenje/produženje boravka

722101 - ukoliko se uplaćuje taksa za podnošenje zahtjeva

722102 - ukoliko se uplaćuje taksa za podnošenje žalbi

722104 - ukoliko se uplaćuje taksa za izdavanje uvjerenja

723105 - ukoliko se uplaćuje kazna po prekršajnom nalogu


OPŠTINA:    treba da sadrži šifru opštine prebivališta/sjedišta uplatioca

* spisak svih opština u BiH sa odgovarajućim šiframa je dat u tabelama ispod


POREZNI PERIOD:   treba da odgovara datumu uplate


BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 0923999


POZIV NA BROJ:  0000000000

 

TABELE SA ŠIFRAMA OPŠTINA

opstine-fbih opstine-rs