VIZIJA Služba za poslove sa strancima

je organ uprave koji efikasno i ekonomično djeluje sa ciljem uspostavljanja efikasnog sistema kontrole migracijskih tokova na teritoriji Bosne i Hercegovine..

SPS Služba za poslove sa strancima

Naša osnovna funkcija je upravljanje migracijama na prostoru BiH, a od izuzetnog je značaja za borbu protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih imigracija i trgovine ljudima.

SPS Služba za poslove sa strancima

Naša osnovna funkcija je upravljanje migracijama na prostoru BiH, a od izuzetnog je značaja za borbu protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih imigracija i trgovine ljudima.

DOBRODOŠLI Služba za poslove sa strancima

Elektronski obrasci

Potrebni dokumenti

Najčešća pitanja

Ulazak u BiH

Boravak u BiH

Terenski centri

Uvodna riječ direktora

Poštovani posjetioci,

Dobro došli na zvaničnu internet prezentaciju Službe za poslove sa strancima na kojoj možete pronaći osnovne informacije o instituciji, njenim nadležnostima i organizacionoj strukturi te ulozi koju ima u sigurnosnom sistemu BiH kroz upravljanje legalnim i nelegalnim migracijama, borbi protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja i trgovine ljudima.

Kroz odgovoran pristup, a u cilju blagovremenog informisanja i razvijanja transarentnog odnosa s javnošću, na prezentaciji su Vam dostupne informacije o našim planovima i realizovanim aktivnostima, saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, sprovedenim javnim nabavkama, statističkim izvještajima i pokazateljima kao i svim informacijama koje su relevantne kako za strance tako i za BH državljane, kroz odgovore na najčešća pitanja, precizna uputstva i publikacije, elektronske obrasce i spiskove potrebne dokumentacije koja je potrebna za nesmetan i legalan boravak u BiH.

Žarko LAKETA

Terenski centri