Држављанин Сирије пуштен из имиграционог центра

И. А. Х., држављанин Сирије, пуштен је данас из Имиграционог центра Службе за послове са странцима, обзиром да су се измјениле околности које се односе на максималну дужину трајања детенције странца у имиграционом центру у складу са новим Законом о странцима, као и на основу информација и процјена надлежних безбједоносних агенција БиХ.

Наведеном лицу је укинуто рјешење којим је стављен под надзор смјештањем у имиграциони центар, те му је одређена блажа мјера надзора ограничењем кретања на подручје Кантона Сарајево уз обавезу јављања Служби за послове са странцима и надлежним полицијским органима до напуштања БиХ.

Предметно лице се налазило под надзором у имиграционом центру од 2008 године јер представља пријетну по националну безбједност БиХ, те му је изречена мјера протјеривања са територије БиХ са забраном уласка у трајању од пет година. Због опасности да би му у његовој матичној земљи била угрожена људска права, до данас се нису стварили услови за удаљење предметног лица из БиХ. Одредбама новог Закона о странцима прописано је да мјера надзора смјештањем у Имиграциони центар не може бити дужа од 18 мјесеци у континуитету.

У случају да страни држављанин не поштује обавезе из рјешења о блажој мјери надзора или предузме активности које су у супротности са Законом, може му се поново изрећи мјера надзора смјештањем у Имиграциони центар.

И.А.Х и даље представља пријетњу по националну безбједност БиХ и како му је изречена мјера протјеривања, Служба ће наставити активности на изналажењу безбједне треће земље која би прихватила наведеног странца с циљем стварања услова за његово удаљење из БиХ.

No Comments Yet.