VIZIJA Služba za poslove sa strancima

je organ uprave koji efikasno i ekonomično djeluje sa ciljem uspostavljanja efikasnog sistema kontrole migracijskih tokova na teritoriji Bosne i Hercegovine..

SPS Služba za poslove sa strancima

Naša osnovna funkcija je upravljanje migracijama na prostoru BiH, a od izuzetnog je značaja za borbu protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih imigracija i trgovine ljudima.

SPS Služba za poslove sa strancima

Naša osnovna funkcija je upravljanje migracijama na prostoru BiH, a od izuzetnog je značaja za borbu protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih imigracija i trgovine ljudima.

Elektronski obrasci

Potrebni dokumenti

Najčešća pitanja

Ulazak u BiH

Boravak u BiH

Terenski centri

Uvodna riječ direktora

Poštovani posjetioci,

želim vam dobrodošlicu na zvaničnu internet prezentaciju Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, na kojima možete pronaći niz korisnih informacija, kako za državljane Bosne i Hercegovine, tako i za strance.

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine uspostavljena je 2006. godine. Njena osnovna funkcija je upravljanje migracijama na prostoru BiH, a od izuzetnog je značaja za borbu protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih imigracija i trgovine ljudima, koji su do sada uzimani kao glavni pokazatelji spremnosti BiH za ukidanje viznog režima.

Slobodan Ujić

Terenski centri