DIREKTOR SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA U STUDIJSKOJ POSJETI U REPUBLICI TURSKOJ

Delegacija Službe za poslove sa strancima i Ministarstva bezbjednosti nalaze se u studijskoj posjeti u Republici Turskoj u organizaciji ICMPD. S obzirom na to da je ICMPD uspješno implementira N-AVRR projekat u Turskoj koji je takođe inspirisao razvoj EVOLVE projekta kao rezultat konsultacija sa vlastima BiH, tokom studijske posjete razmatra se uspostavljanje dijaloga za saradnju između nadležnih organa BiH i Turske radi istraživanja modaliteta saradnje i specifičnih potreba i uslova u BiH za uspostavljanje strukturiranog i održivog sistema dobrovoljnog povratka uz pomoć međunarodnog učesnika.

Koncept projekta N-AVRR , koji se trenutno implementira u Turskoj, korišten je kao osnova prilikom razvoja projekta EVOLVE. U tom kontekstu, jedinstveni model potpomognutog dobrovoljnog povratka razvijen i implementiran u Turskoj smatran je odgovarajućim modelom za primjenu u Bosni i Hercegovini kao dio poboljšanog nacionalnog povratka.

Comments are closed.