GLAVNI TUŽILAC SASTAO SE SA DIREKTOROM SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA

U Tužilaštvu BiH održan je sastanak glavnog tužioca Milanka Kajganića i direktora Službe za poslove sa strancima Žarka Lakete.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnim temama koje se odnose na rad i nadležnost ovih institucija za provedbu zakona, posebno u svjetlu borbe protiv organizovanih ilegalnih migracija.

Direktor Laketa, na sastanku je prezentovao situaciju u oblasti migrantskih tokova u posljednih nekoliko mjeseci, kada se bilježi povećanje broja migranata na području Bosne i Hercegovine.

S obzirom da Tužilaštvo BiH u svom sastavu ima i Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, koji radi na velikom broju predmeta u ovoj oblasti, glavni tužilac Kajganić istakao je važnost dobre saradnje partnerskih institucija u BiH u otkrivanju, spriječavanju i krivičnom procesuiranju ove vrste krivičnih djela, a posebno važnost rada Službe za poslove sa strancima, koja je zadužena za evidentiranje stranih državljana koji borave u BiH, kao i njihovu deportaciju, ukoliko se radi o licima koja protivzakonito borave u Bosni i Hercegovini.

Partnerska saradnja Tužilaštva BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, nastavit će se i u narednom periodu.

Comments are closed.