Sastanak šefa Odjeljenja za vladavinu prava EU u BiH i direktora Službe za poslove sa strancima

Direktor Službe za poslove sa strancima, gospodin Žarko Laketa, danas je primio u posjetu predstavnike Delegacije Evropske unije u BiH Alfreda Strippolia, šefa Odjeljenja za vladavinu prava i Samira Hadžimusića, savjetnika u Odjeljenju za vladavinu prava.

Tema sastanka je bila upravljanje migracijama u BiH, u okviru 14 Ključnih Prioriteta iz mišljenja Evropske komisije na zahtjev BiH za članstvo u EU.

Gospodin Strippoli prenio je direktoru Laketi navode u ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije za BiH 2023. godinu, vezano za politiku upravljanja migracijama u BiH, posebno da Bosna i Hercegovina treba da ojača kapacitete i efikasno upravlja višenamjenskim centrom za prihvat i identifikaciju u Lipi, uspostavljenom uz podršku EU 2021. godine, u potpunosti poštujući osnovna ljudska prava, domaće zakonodavstvo i međunarodne standarde, uključujući u pogledu skrininga i registracije, te zaštite ranjivih osoba i zadržavanje.

Direktor Službe za poslove sa strancima, gospodin Žarko Laketa upoznao je delegaciju sa činjenicom da je od strane Službe za poslove sa strancima, sačinjen prijedlog Odluke o uspostavljanju Privremenih prihvatnih centara u okviru koje je definisana namjena i način funkcionisanja novoizgrađene jedinice u PPC Lipa.

Prijedlog Odluke dostavljen je Ministarstvu bezbjednosti BiH, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH te Ministarstvu civilnih poslova BiH na usaglašavanje i daljnja postupanja.

Sastanak je uspješno završen, na obostrano zadovoljstvo s iskazanom namjerom za nastavak saradnje između Službe za poslove sa strancima i delegacije Evropske unije.

Comments are closed.