Sastanak direktora Službe za poslove sa strancima i direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja

Direktor Službe za poslove sa strancima, gospodin Žarko Laketa danas je primio u posjetu direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, gospodina Radišu Samardžiju.

Na sastanku je istaknuta dobra dosadašnja saradnja i koordinacija između ove dvije agencije, što je od izuzetnog značaja, s obzirom da zajedničkim djelovanjem može se mnogo bolje odgovoriti na pitanje upravljanja migracijama u BiH, kao jednim od bitnih bezbjednosnih izazova za našu zemlju. 

Direktor Službe za poslove sa strancima, gospodin Žarko Laketa i direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, razgovarali su o nadležnostima same Službe kao i o svim izazovima s kojima se Služba za poslove sa strancima susreće, a razmjenjena su i iskustva u samom radu obje agencije.

Tokom sastanka, gospodin Laketa predstavio je realizovane aktivnosti koje su obilježile protekli period i planirane aktivnosti koje su od zajedničkog značaja za obje agencije. S tim u vezi, dogovoreni su modaliteti buduće saradnje, a konkretno dogovorena je saradnja u obuci uzimanja biometrijskih podataka.

Sagovornici su današnji sastanak ocijenili kao vrlo uspješan, te su izrazili uvjerenje i opredijeljenost za nastavak saradnje a sve u cilju očuvanja bezbjednog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.