Sastanak direktora Lakete i policijskog atašea Ambasade Republike Francuske u BiH

Dana 31. 1. 2024. godine, direktor Službe za poslove sa strancima Žarko Laketa, zajedno sa svojim saradnicima, održao je značajan sastanak sa policijskim atašeom za unutrašnju bezbjednost Ambasade Republike Francuske u BiH, pukovnikom Nacionalne žandarmerije, Philippom Gangloffom.

Na ovom sastanku, gospodin Gangloff predstavio je novu saradnicu, gospođu Marie Linne Mourel, koja će obavljati funkciju oficira za vezu iz oblasti migracija. Ova pozicija ima za cilj unapređenje saradnje između Republike Francuske i BiH u pitanjima koja se tiču migracija.

Gospodin Gangloff istakao je važnost ove saradnje i izrazio zadovoljstvo zbog mogućnosti u jačanju veza između ove dvije zemlje u oblasti migracija, dok je i gospodin Laketa, takođe izrazio svoje zadovoljstvo zbog ovog susreta te istakao spremnost Službe za poslove sa strancima za dalju saradnju.

Očekuje se da će gospođa Linne doprinijeti unapređenju razmjene informacija i najboljih praksi između Republike Francuske i BiH u oblasati migracija, što će dati rezultat efikasnijim i bolje koordinisanim pristupom ovom pitanju.

Ovaj sastanak predstavlja korak naprijed u jačanju saradnje između Republike Francuske i BiH u oblasti migracija i pokazuje posvećenost obje strane u rješavanju ovog važnog pitanja.

Comments are closed.