Posjeta Poslanika Magazinovića Službi za poslove sa strancima

Dana 8. 2. 2024. godine Saša Magazinović, Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Predsjedavajući Kluba poslanika SDP BiH, posjetio je Službu za poslove sa strancima kako bi se informisao o trenutnoj migrantskoj situaciji u našoj zemlji i izazovima s kojima se Služba suočava.

Tokom posjete, Poslanik Magazinović imao je priliku razgovarati s direktorom Službe, gospodinom Žarkom Laketom o regulisanju radnog i boravišnog statusa stranih državljana zaposlenih u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na sportiste.

Takodje, direktor Laketa naglasio je da je Služba ovlaštena u postupku ovjeravanja pozivnih pisama i odobrenja privremenih boravaka u Bosni i Hercegovini, te su na sastanku razmatrane mogućnosti za zakonsko ubrzanje i unapređenje ovih procedura kako bi se olakšao proces rada i boravka stranih državljana u BiH. Poslanik Magazinović istakao je važnost brzog rješavanja ovih pitanja kako bi se podržao rad i boravak stranih državljana u Bosni i Hercegovini.

Na kraju radnog sastanka, direktor Laketa zahvalio se gospodinu Magazinoviću na konstruktivnom razgovoru i razumijevanju kompleksnosti migrantske situacije u Bosni i Hercegovini, kao i potrebi za efikasnijim zakonskim rješenjima koja će podržati rad i boravak stranih državljana u zemlji.

Comments are closed.