Posjeta direktora Službe za poslove sa strancima i predstavnika CIVIPOL-a Zajedničkom centru za među policijsku saradnju u Trebinju

Direktor Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine , Žarko Laketa, zajedno sa predstavnikom CIVIPOL-a Jean - Philippe Verneom, posjetili su Zajednički centar za među policijsku saradnju u Trebinju u okviru projekta EU4FAST, usmjerenog na jačanje kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za borbu protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, koji sprovodi CIVIPOL zajedno sa GIZ-om, CLIC-om i Ministarstvom unutrašnjih poslova Italije, a koji se finansira od strane Evropske komisije.

Uz direktora Laketu, u posjeti su bili i zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima, Almin Imamović, te pomoćnica gospodina Vernea, Nermina Jerković. Cilj posjete bio je razmjena iskustva i informacija o aktuelnoj situaciji u vezi s migrantskom situacijom, kao i identifikacija mogućnosti za jačanje saradnje i podrške u naporima za suzbijanje krijumčarenja migranata i trgovine ljudima.

Tokom posjete, direktor Laketa istakao je važnost međunarodne policijske saradnje u borbi protiv ovih kriminalnih aktivnosti, te je izrazio zahvalnost CIVIPOL-u na dosadašnjoj podršci i saradnji, dok je gospodin Verne naglasio da je ova posjeta prilika da se još više unaprijedi saradnja između Službe za poslove sa strancima i GP sa CIVIPOL-om, te da će se nastaviti pružati podrška u jačanju kapaciteta i razmeni znanja i iskustva.

Ova posjeta predstavlja važan korak u saradnji između Bosne i Hercegovine i međunarodnih partnera u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, te pokazuje posvećenost svih uključenih strana u rješavanju ove kompleksne problematike. 

Comments are closed.