Razgovor između direktora Službe za poslove sa strancima i regionalnog stručnjaka za zaštitu i rodna pitanja pri Evropskoj komisiji za humanitarnu pomoć i Kancelariji za civilnu zaštitu

Direktor Službe za poslove sa strancima, gospodin Žarko Laketa, danas je primio u posjetu regionalnog stručnjaka za zaštitu i rodna pitanja pri Evropskoj komisiji za humanitarnu pomoć i Kancelariji za civilnu zaštitu, Elianu Irato, u pratnji svojih kolega iz srodnih organizacija koje se bave humanitarnim radom, zaštitom i brigom migranata, s posebnim akcentom na ranjive kategorije, žene, maloljetnu djecu bez pratnje i porodice.

Tokom sastanka, gospođa Irato je istakla važnost zaštite ljudskih prava migranata, s obzirom na to da su oni često izloženi raznim oblicima diskriminacije i kršenju njihovih osnovnih prava. Naglasila je potrebu za posebnom pažnjom i brigom kako bi se osiguralo da se njihova prava poštuju i štite.

Direktor Laketa izrazio je puno razumijevanje za izazove s kojima se suočavaju migranti i istakao da se Služba za poslove sa strancima trudi da im pomogne na najbolji mogući način u domenu svoje nadležnosti i dodao je da će Služba nastaviti da pruža podršku migrantima i raditi na unapređenju njihovih uslova tokom boravka u Bosni i Hercegovini.

Kroz zajedničke napore u zaštiti ljudskih prava migranata , obje strane su pokazale posvećenost ovoj problematici i na taj način su se usaglasili da idemo ka stvaranju jednog društva u kojem se svaki pojedinac tretira s poštovanjem, bez obzira odakle dolazi.

Comments are closed.