Nadležnost

Služba za poslove sa strancima kao upravna organizacija s operativnom samostalnošću u sastavu Ministarstva bezbjednosti BiH, je nosilac u rješavanju problematike imigracija, ima jedinstveno postupanje i djelovanje u rješavanju problematike imigracija na čitavom području BiH i prvenstveno se bavi nadzorom i kontrolom nad kretanjem i boravkom stranaca u BiH, čime se daje značajan doprinos zaštiti bezbjedonosnog sistema BiH, koji je veoma zahtjevan i složen.

Uvažavajući EU standarde u rješavanju problematike upravljanja migracijama, jedan od prioritetnih ciljeva Službe za poslove sa strancima je uspostava ravnoteže između efikasnog upravljanja migracijama u BiH i poštivanja slobode kretanja.

Obavljanjem operativno-inspekcijskih i upravno-pravnih poslova, Služba kontroliše dolazak stranaca iz viznog režima u BiH kroz postupke ovjere pozivnih pisama, rješava o statusu stranaca u BiH kroz odobravanje ili odbijanje boravaka stranaca u zemlji, otkazu boravka, protjerivanju, stavljanju pod nadzor te prisilnom udaljenju stranaca iz zemlje.

Služba vrši prethodno sve neophodne bezbjedonosne provjere, prije odlučivanja kod postupka ovjere pozivnih pisama, provjeri kod izdavanja prethodne saglasnosti za izdavanje vize tipa “D“ i prije rješavanja zahtjeva za odobrenje privremenog i stalnog boravka. Vršenjem neophodnih bezbjedonosnih provjera u postupku ovjere pozivnih pisama, odnosno prije nego što stranac dođe u BiH, štiti se bezbjedonosni sistem BiH.

U cilju stvaranja doprinosa ukupnom bezbjedonosnom sistemu BiH, Služba u okviru svojih operativno-inspekcijskih nadležnosti, operativnim radom inspektora za strance svakodnevno prikuplja podatke o svim vidovima neregularnih migracija i neregularnim migranatima, nadzire i kontroliše boravak stranaca kroz njihovu eventualnu zloupotrebu i nezakonitost u korištenju boravka i eventualnom ugrožavanju javnog poretka ili nacionalne bezbjednosti zemlje od određenih kategorija stranaca.