Zamjenik direktora

Mirsad Buzar je na poziciju zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima imenovan Odlukom Vijeća ministara BiH od 12. maja 2017. godine.

Na ovu poziciju imenovan je sa mjesta šefa Odsjeka za operativno-obavještajnu podršku u Službi za poslove sa strancima, koje je obavljao od 2008. godine. Kao viši stručni saradnik za poslove operativnog rada i planiranja radio je u Službi za poslove sa strancima od 2007. do 2008. godine, te na registraciji tražilaca azila u Sektoru za azil Ministarstva sigurnosti BiH u periodu 2005-2007. godine. Na poslovima kontrole kretanja i boravka stranaca radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo kao inspektor-stručni saradnik od 2001. do 2005. godine.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, postdiplomski studij „Međunarodna bezbjednost i diplomatija“ završio je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, te na istom Fakultetu završio i doktorski studij, čime je stekao zvanje doktora sigurnosnih nauka.

Tokom profesionalne karijere prisustvovao je brojnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima iz različitih oblasti te završio niz specijalističkih obuka u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, OSCE-a, US Department of Justice, US Department of State-Bureau of Diplomatic Security, IOM-a, UNHCR-a, UN-а i drugih. Pored navedenog, bio je član više radnih grupa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaduženih za izradu strateških dokumenata.