Direktor

IMG_9845

Slobodan Ujić na poziciju direktora Službe za poslove sa strancima imenovan je Odlukom Vijeća ministara BiH od 03. 12. 2015. godine.


Prije imenovanja na poziciju direktora, Slobodan Ujić je u periodu od oktobra 2006. godine do decembra 2015. godine radio kao upravnik specijalizovane ustanove za prihvat, smještaj i udaljenje stranaca (Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima) sa sjedištem u Istočnom Novom Sarajevu.


U policijskim strukturama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (zamjenik, komandir, načelnik SJB...) radio je od 1992. do oktobra 2006. godine.


U svom radnom vijeku duže od dvadeset godina je uposlen u sektoru bezbjednosti i u tom periodu završio je specijalističke obuke i kurseve iz oblasti saradnje entitetskih policija, obuke o primjeni Evropske direktive o povratku, specijalističke obuke za postupanje u vanrednim situacijama u centrima za prihvat migranata kao i policijski trening za certificiranje policijskih službenika u Republici Srpskoj.