Kontakt

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA


Adresa: Braće Mulića 38, Sarajevo


E-pošta: info@sps.gov.ba


KONTAKT TELEFONI:

Kabinet direktora:             +387 (0)33 772952

Kabinet zamjenika:           +387 (0)33 772954

Kabinet pomoćnika:          +387 (0)33 772960

 

Protokol:                                +387 (0)33 772950

Faks:                                         +387(0)33 772982


Kontakte terenskih centara imate OVDJE