Posjeta ombusmana za ljudska prava

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine dr Jasminka Džumhur sa saradnicima posjetila je danas Službu za poslove sa strancima  i tom prilikom je razgovarala sa direktorom Slobodanom Ujićem i njegovim zamjenikom Mirsadom Buzarom o aktuelnoj problematici povećanog priliva migranata u BiH.

Direktor je upoznao gđu Džumhur sa trenutnom situacijom povećanog priliva migranata u BiH te je istakao da je samo od januara do danas procesuirano blizu 3500 migranata što je trostruko više od ukupnog broja migranata u 2017. godini. Ujić je istakao da Služba za poslove sa strancima vrši registraciju migranata, te uzima biometrijske podatke, nastojeći da zajedno sa drugim nadležnim  institucijama i pored otežanih okolnosti, upravlja migracijama u BiH.

Gđa Džumhur je naglasila da je potrebno ostvariti što bolju saradnju između nadležnih institucija u cilju zaštite ljudskih prava migranata koji BiH koriste samo kao tranzitno područje za prelazak u zemlje Evropske unije, ali  i da se mora voditi  računa i o sigurnosti građana. Dodala je i da je od ključne važnosti osnaživanje kapaciteta nadležnih institucija kako bi se adekvatno odgovorilo složenoj situaciji povećanog priliva migranata.

Direktor Ujić se zahvalio na posjeti, te istakao da će u narednim danima, nadležne institucije, zajedničkim djelovanjem i u koordinaciji sa najvišim državnim instancama iznaći rješenja za dodatne smještajne kapacitete koji bi bili izvan urbanih dijelova gradova (Sarajevo, Bihać, Velika Kladuša) i izmjestiti migrante na navedene lokacije.

Comments are closed.