Наставак заједничких активности СПС и МУП-а УСК

У наставку спровођења заједничких активности, дана 17.07.2018. године у просторијама МУП-а УСК-а одржан је заједнички састанак припадника Сектора униформисане полиције МУП-а УСК-а са припадницима Службе за послове са странцима и том приликом је договорено спровођење одговарајућих заједничких оперативних активности на подручју града Бихаћа с циљем проналаска илегалних миграната, склоних чињењу кривичних дјела и нарушавању јавног реда и мира.

С тим у вези су истог дана припадници полиције МУП-а УСК-а и Службе за послове са странцима у заједничкој и координираној акцији на подручју града Бихаћа пронашли 6 илегалних миграната, држављана Ирака, Либије, Марока и Русије, који су у претходном периоду починили кривична дјела разбојништва, тешке крађе и напад на овлаштена службена лица приликом обављања службених активности, те су због тога процесуирани јер су угрожавали безбједност грађана на овом подручју.

Након лоцирања ове групе илегалних миграната, инспектори за странце су у просторијама ТЦ Бихаћ, спровели одговарајуће мјере и радње, те им је Служба за послове са странцима изрекла мјере протјеривања. Наведена лица су стављена под надзор у Имиграциони центар у Источном Сарајеву, како би се извршило њихово удаљење из Босне и Херцеговине.

У склопу ових активности, представници ИОМ-а и Службе за послове са странцима су уз присуство припадника полиције МУП-а УСК и преводилаца упознали мигранте смјештене у недовршеном објекту Пензионерског дома са потребом да се исти иселе из овог објекта, јер исти нема ни минималне услове за смјештај ове категорије миграната. Након тога је 250 миграната добровољно напустило објекат Пензионерског дома и прешло у објекат Ђачког дома, гдје им је од стране надлежних организација обезбјеђена храна и други минимални услови неопходни за њихов боравак на овом подручју.

Служба за послове са странцима ће и у наредном периоду, координираним активностима, заједно са припадницима МУП-а УСК-а спроводити активности у циљу ефикаснијег рјешавања ове проблематике и давања доприноса сигурности грађана.

Comments are closed.