Обавјештење за студенте стране држављане

Обавјештавамо стране држављане који имају статус студента у Босни и Херцеговини да су  дужни регулисати свој привремени боравак, уколико намјеравају боравити у Босни и Херцеговини дуже од времена важења визног или безвизног боравка.

Захтјев за  одобрење привременог боравка се подноси  лично, мјесно надлежном теренском центру Службе за послове са странцима најкасније 15 дана прије истека рока важења визе за дугорочни боравак (визе Д) или безвизног боравка.

Студенти који имају већ одобрен привремени боравак по основу образовања, захтјев за продужење привременог боравка подносе најраније 60 дана, а најкасније 15 дана прије истека периода одобреног боравка.

За детаљније информације, можете нас контактирати, или посјетити мјесно надлежни Теренски Центар Службе за послове са странцима, те преузети неопходне образце за регулисање привременог боравка по основу образовања са службене веб адресе Службе за послове са странцима.

С поштовањем,

Служба за послове са странцима

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.