Одржана обука “Откривање фалцификованих докумената”Odrćana obuka “Otkrivanje falcificiranih dokumenata”

У оквиру ИПА II пројекта „Регионална подршка заштитно-осјетљивом управљању миграцијама у земљама Западног Балкана и Турске“ у сједишту Граничне полиције БиХ у Сарајеву од 2. до 6. октобра 2017. одржана је обука „Откривање фалсифицираних докумената“. Едукатори обуке били су припадници Службе за послове са странцима БиХ и Граничне полиције БиХ, који су исту прошли 2016. уз надзор тренера ФРОНТЕКС-а.

Током обуке кориштени су материјали и примјењиване технике у складу са стандардима ЕУ. Обуку су подржали ФРОНТЕКС и ИОМ, а успјешно је завршило 16 припадника ГП БиХ и 5 инспектора СПС. Од Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова Мостар полазници су добили цертификате. Они ће учествовати у наставку обуке коју ће водити представници Агенције уз подршку координатора и тренера из ГП БиХ и СПС БиХ.

Циљ је да се обуче за мултипликаторе из области откривања фалсификованих докумената како би стечено знање пренијели свим колегама који обављају послове прве и друге линије провјера, надзора државне границе и других у вези са спречавањем прекограничног криминала.

Обуци су присуствовали координаторица Пројекта Ирма Садиковић из ИОМ-а и ИПА ИИ специјалистица за повратак Весна Плеша из ФРОНТЕКС-а. Реализирана је под надзором тренера из ФРОНТЕКС-а и уз присуство припадника граничне полиције Албаније.

Comments are closed.

U okviru IPA II projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“ u sjedištu Granične policije BiH u Sarajevu od 2. do 6. oktobra 2017. održana je obuka „Otkrivanje falsificiranih dokumenata“. Edukatori obuke bili su pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH i Granične policije BiH, koji su istu prošli 2016. uz nadzor trenera FRONTEX-a.

Tokom obuke korišteni su materijali i primjenjivane tehnike u skladu sa standardima EU. Obuku su podržali FRONTEX i IOM, a uspješno je završilo 16 pripadnika GPBiH i pet inspektora  SPSBiH. Od Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar polaznici su dobili certifikate. Oni će učestvovati u nastavku obuke koju će voditi predstavnici Agencije uz podršku koordinatora i trenera iz GPBiH i SPSBiH.

Cilj je da se obuče za multiplikatore iz oblasti otkrivanja falsificiranih dokumenata kako bi stečeno znanje prenijeli svim kolegama koji obavljaju poslove prve i druge linije provjera, nadzora državne granice i drugih u vezi sa sprečavanjem prekograničnog kriminala.

Obuci su prisustvovali koordinatorica Projekta Irma Sadiković iz IOM-a i IPA II specijalistica za povratak Vesna Pleša iz FRONTEX-a. Realizirana je pod nadzorom trenera iz FRONTEX-a i uz prisustvo pripadnika granične policije Albanije.

Comments are closed.