Повећан број илегалних миграната у БиХ

Служба за послове са странцима је у последња три дана ставила под надзор у имиграциони центар 40 страних држављана који су прекршили имиграционе прописе Босне и Херцеговине.

Илегалним мигрантима је донесено рјешење о протјеривању, те ће исти бити депортовани у земље из које су дошли у БиХ, по основу споразума о реадмисији или у њихове матичне земље.

Ријеч је о мигрантима из земаља високог миграционог ризика, који у појединачним случајевима и мањим групама, настоје користити територију БиХ као транзитно подручје на путу према земљама ЕУ. Ради се држављанима Алжира, Либије, Пакистана, Марока, односно држављанима Турске и Албаније који злоупотребљавају безвизни режим са БиХ, настојећи да након легалног уласка у БиХ, илегално наставе путовање ка земљама западне Европе.

Илегални мигранти су пронађени на подручју мјесне надлежности теренских центара Требиње, Добој, Љубушки и Бихаћ.

Служба предузима све неопходне мјере и радње у циљу њиховог удаљења са територије БиХ и враћања у њихове матичне земље или земље из којих су илегално ушли на територију Босне и Херцеговине у складу са Споразумом о реадмисији.

У првих девет мјесеци 2017. године у БиХ је откривено укупно 605 илегалних миграната који су након проведеног поступка од стране Службе за послове са странцима, стављени под надзор или су директно враћени у земљу из које су ушли у БиХ. За исти период прошле године, под надзор је стављено 173 лица што представља повећање броја илегалних миграната од 350 одсто.  Ријеч је о држављанима Пакистана, Авганистана, Алжира, Марока, Турске, Албаније, грађанима Косова и др.

Повећан је број држављана Турске, Албаније и грађана Косова, враћених по основу споразума о реадмисији из Републике Хрватске  за које је утврђено да су илегално из Босне и Херцеговине прешли у Хрватску. У сарадњи са Граничном полицијом БиХ, надлежним органима Републике Хрватске и ефикасном проведбом споразума о реадмисији, спријечено је њихово настојање да се домогну замаља Западне европе.

Служба за послове са странцима је у прва три квартала 2017. године директно вратила у земље поријекла 302 илегална мигранта, за што су средства обезбјеђена на основу пројекта „Превенција илегалних миграција у Босни и Херцеговини и региону и добровољни повратак илегалних миграната“, финансиран од стране Влада Швајцарске.

Иако БиХ није изложена масовном миграционом приливу, у земљама регије борави велики број миграната заустављен на балканској рути, који настоје пронаћи алтернативне руте кретања према земљама ЕУ, што укључује и транзит преко територије БиХ. Служба за послове са странцима, уз помоћ других агенција за провођење закона, контролише миграције у Босни и Херцеговини и успјешно се носи са свим изазовима повећаног прилива илегалних миграната у Босни и Херцеговини.

Comments are closed.