СЛОЖЕНА СИТУАЦИЈА У БИХ ПО ПИТАЊУ ИЛЕГАЛНИХ МИГРАЦИЈА

У посљедња три мјесеца, у Босни и Херцеговини је откривено укупно 440 илегалних миграната над којима је проведен поступак од стране Службе за послове са странцима. Ријеч је о мигрантима из земаља високог миграционог ризика, који у појединачним случајевима и мањим групама, настоје користити територију БиХ као транзитно подручје на путу према земљама ЕУ. У највећем броју случајева, ради се држављанима земаља Алжира, Марока, Туниса и Ирака, који из правца Албаније преко Црне Горе, илегално улазе на територију Босне и Херцеговине, те у мањем броју држављанима  Ирана који користе безвизни режим са Р Србијом, легално долазе у Р Србију,  након чега илегално прелазе у БиХ.

У посљедња три мјесеца повећан је и  број илегалних миграната које Служба прихвата из Р. Хрватске према одредбама Споразума о реадмисији. Тако је у задња три мјесеца из Р. Хрватске прихваћено укупно 125 лица за које је утврђено да су илегално ушли са подручја БиХ. Ријеч је претежно о држављанима Турске и Албаније, који злоупотребљавају безвизни режим са БиХ, настојећи да након легалног уласка у БиХ, илегално наставе путовање ка земљама западне Европе, те грађанима Косова, држављанима  Авганистана и Пакистана.

Служба предузима све неопходне мјере и радње у циљу њиховог удаљења са територије БиХ и враћа их у њихове матичне земље или земље из којих су илегално ушли на територију Босне и Херцеговине у складу са Споразумом о реадмисији.

Због вишеструког повећања броја илегалних миграната у БиХ и отежаног процеса њиховог удаљења у матичне земље, смјештајни капацитети за стављање под надзор илегалних миграната су скоро попуњени.

Ситуацију додатно отежава чињеница да Црна Гора и Република Хрватска не поштују у потпуности одредбе споразума о реадмисији са Босном и Херцеговином. Уочен је повећан број страних држављана који без претходне најаве и сагласности Службе за послове са странцима, власти наведених сусједних земаља упућују према територији БИХ, што је противно одредбама споразума о реадмисији које је Босна и Херцеговина закључила.

Укупно у првих једанаест мјесеци 2017. године,  број илегалних миграната који су након проведеног поступка од стране Службе за послове са странцима, стављени под надзор или су директно враћени у земљу из које су ушли у БиХ,  повећан је за 380 одсто.

Иако БиХ није изложена масовном миграционом приливу, у земљама регије борави велики број миграната заустављен на балканској рути, који настоје пронаћи алтернативне руте кретања према земљама ЕУ, што укључује и транзит преко територије БиХ. Служба за послове са странцима, уз помоћ других агенција за провођење закона, и поред отежаних околности, успјешно контролише миграције у Босни и Херцеговини и носи се са свим изазовима повећаног прилива илегалних миграната у Босни и Херцеговини.

Comments are closed.